Компаніївка
Переглядів: 27

Про затвердження селищної програми "Призовник" на 2024 -2026 роки

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

________________ сесії селищної ради

восьмого скликання

від  ____ вересня 2023 року                                                                            № ______

смт Компаніївка

 

Про затвердження селищної

програми "Призовник" на

2024 -2026 роки

 

Відповідно до Конституції України, п.16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 04 квітня 2006 року №766-ХІV (стаття 43), постанови Кабінету Міністрів України від 21березня 2002 року № 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня       2022 року № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" та заслухавши начальника 4 відділу Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Сергія Дибенка,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити селищну програму "Призовник" на 2024–2026 роки (додається).
 2. Виконання селищної програми "Призовник" на 2024 – 2026 роки покласти на Компаніївську селищну раду та 4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
 3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                 Олександр МАСЛЮКОВ

ПАСПОРТ

Селищної програми "ПРИЗОВНИК" на 2024 – 2026 роки

1.

Програма затверджена рішенням селищної ради

   ___ вересня 2023 року №

2.

Ініціатор розроблення програми

4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищна рада

3.

Розробник програми

4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищна рада

4.

Співрозробники програми

4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищна рада

5.

Відповідальний виконавець програми

4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищна рада

6.

Учасники програми

4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та селищна рада

7.

 

7.1.

Терміни реалізації програми

2024 – 2026 роки

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Місцевий  бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

В межах кошторисних призначень виходячи з можливостей селищного бюджету

кошти державного бюджету

-

кошти обласного бюджету

-

кошти місцевого  бюджету

 

кошти не бюджетних джерел

-

10.

Основні джерела фінансування програми

Місцевий  бюджет

 

 

________________________________

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Рішенням Компаніївської селищної

                                                                        ради від ____________ року № ___

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

"Призовник" на 2024 -2026 роки

 

                                            І. Загальні положення

Селищна програма "Призовник" на 2024 - 2026 роки (далі - Програма), спрямована на забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням приписки юнаків призовного віку до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття  на військову службу за контрактом та сприяння четвертому відділу Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Дана Програма розроблена згідно з Законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу", постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року № 377 "Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних та призовників" постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 " Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження  громадянами України військової служби у Збройних Силах України",  з метою реалізації державної політики в сфері оборони, забезпечення якісної підготовки, своєчасного і повного проведення приписки юнаків призовного віку до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову службу та проведення відбору для прийняття на військову службу за контрактом.

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 04.04.2006 р. № 766-ХІУ (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу" визначені основні завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, відбування військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом та взаємодії територіального центру комплектування та соціальної підтримки з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов’язку.

Для виконання цих важливих державних завдань на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відповідно до Положення про ТЦК та СП, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022р. № 154, покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному функціонуванні системи військового обліку, забезпеченні належних умов праці членів призовної комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих потреб.

Належне виконання у 2024 - 2026 роках вимог чинного законодавства з питань виконання військового обліку, в частині призову громадян України до лав Збройних Сил України та інших військових формувань з території  Компаніївської селищної ради Кропивницького району, медичного огляду громадян по приписці до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, проведення відбору для прийняття на військову службу за контрактом, відправки призовників до обласного збірного пункту, без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

III. Головна мета Програми

 

Метою Програми "Призовник" на 2024 - 2026 роки є забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, припискою юнаків призовного віку до призовної дільниці, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, проведенням відбору для прийняття на військову службу за контрактом у 2024 - 2026 роки, вирішення проблемних питань щодо фінансового і матеріального забезпечення даних заходів.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

 

Поліпшення якості приписки до призовної дільниці та призову буде здійснюватись шляхом:

 • удосконалення роботи з попередження, виявлення порушень, пов’язаних з невиконанням громадянами України військового обов’язку;
 • залучення молоді до вивчення нормативно-правових актів, що стосуються військового обов’язку;
 • забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку;
 • зменшення ризику відбору громадян призовного віку, їх направлення до військових частин Збройних Сил України і інших військових формувань України за станом здоров’я, що не відповідає вимогам керівних документів та не дозволяє повною мірою виконувати конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, що в свою чергу не дасть можливості понизити бойову готовність з’єднань і військових частин Збройних Сил України, забезпечить належний рівень захисту незалежності і недоторканості держави в цілому;
 • підвищення значення роботи місцевих органів державної влади в проведенні військово-облікової роботи на території Компаніївської селищної ради, що надасть змогу якісного рекрутингу та комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань молодим поповненням під час призовів громадян на строкову військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.

Програма покликана вирішити проблему забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами, канцелярським приладдям,  фінансування медичних послуг, які надаються під час проведення медичних оглядів.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів програми за рахунок коштів з місцевого бюджету, передбачається у сумі      тис. грн. (додаток 1).

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

 • активізація діяльності всіх органів влади стосовно профілактики правопорушень в військовій сфері;
 • поліпшення взаємодії місцевих органів виконавчої, влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку;
 • забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного

віку;

 • якісна підготовка молоді до військової служби, приписка юнаків призовного віку до призовної дільниці, призов громадян на строкову військову службу , проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України - конституційний обов’язок кожного її громадянина.
 1. VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється селищною радою.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

розпорядження голови селищної ради;

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях сесії селищної ради;

постійне проведення моніторингу, здійснення щокварталу аналізу виконання Програми, вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми, та надання узагальненої інформації про хід реалізації Програми керівництву селищної ради.

________________________

                                                               

 Додаток 1

                                                                 до селищної Програми

                                                                 затвердженої рішенням

                                                                 Компаніївської селищної ради

                                                                 від ___________ року № ____

Фінансове  забезпечення

селищної Програми "Призовник" на 2024-2026 роки

Обсяг коштів, який пропонується залучати на виконання Програми

2024-2026 роки

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, тис.грн., у тому числі:

 

В межах кошторисних призначень виходячи з можливостей селищного бюджету

Кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством

   

           Примітка: обсяги коштів, які пропонуються залучати на виконання селищної Програми, підлягають уточненню виходячи з реальних можливостей фінансування та цінової політики.

______________________

                                                              

 Додаток 2

                                                                 до селищної Програми

                                                                 затвердженої рішенням

                                                                 Компаніївської селищної ради

                                                                 від ___________ року № ____

Орієнтовне ресурсне забезпечення

селищної Програми "Призовник" на 2024-2026 роки

№ з/п

Найменування видатків

2024-2026 роки

Всього

1

Придбання паливно-мастильних матеріалів

 

В межах кошторисних призначень виходячи з можливостей селищного бюджету

2

Забезпечення канцелярським приладдям

 

В межах кошторисних призначень виходячи з можливостей селищного бюджету

3

Фінансування медичних послуг під час проходження медичних оглядів

 

В межах кошторисних призначень виходячи з можливостей селищного бюджету

________________________

VII. Заходи щодо реалізації селищної Програми "Призовник" на 2024-2026 роки

 

№ з/п

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн.

Очікуваний результат

1

Активізація діяльності всіх органів влади стосовно профілактики правопорушень в військовій сфері

Проведення тематичних зустрічей з учнями в навчальних закладах з метою попередження правопорушень в військовій сфері

2024-2026 роки

Селищна рада, 4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

   

Поліпшення роботи з попередження, виявлення порушень, пов’язаних з невиконанням громадянами військового обов’язку

2

Підвищення рівня правової культури і освіченості громадян у сфері військового обов’язку

Здійснювати висвітлення в засобах масової інформації матеріалів, які сприяють інформованості населення про актуальні питання в сфері військового обов’язку

2024-2026 роки

Сектор з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради

   

Поліпшення виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням приписки юнаків призовного віку до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття  на військову службу за контрактом

3

Забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств , установ, організацій щодо виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

Поліпшити взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств , установ, організацій, 4 відділу Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

2024-2026 роки

Селищна рада, 4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

   

Удосконалення процесу  взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств , установ, організацій, 4 відділу Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

4

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами

Забезпечити здійснення заходів щодо підвозу призовників для проходження медичної комісії та відправки до обласних пунктів збору

2024-2026 роки

Селищна рада, 4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Місцевий бюджет

В межах кошторис-них призначень

Виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням приписки юнаків призовного віку до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття  на військову службу за контрактом на 2024-2026 роки

5

Забезпечення фінансування медичних послуг під час проходження медичних оглядів

Забезпечення роботи військово-лікарських комісій для проходження медичних оглядів, та  фінансування медичних послуг під час проходження медичних оглядів

2024-2026 роки

Селищна рада, 4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Місцевий бюджет

В межах кошторис-них призначень

Зменшення ризику відбору громадян призовного віку, їх направлення до військових частин Збройних Сил України і інших військових формувань України за станом здоров’я, що не відповідає вимогам керівних документів та не дозволяє повною мірою виконувати конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни

6

Забезпечення канцелярським приладдям

Визначення умов придбання канцелярського приладдя на підставі актуальних потреб

2024-2026 роки

Селищна рада, 4 відділ Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Місцевий бюджет

В межах кошторис-них призначень

Поліпшення виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням приписки юнаків призовного віку до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття  на військову службу за контрактом

 

 

___________________