Компаніївка
 • Головна
 • Проекти рішень
 • Про припинення дії договору оренди землі від 22.11.2006 року, зареєстрованого у Компаніївському відділі Кіровоградської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» 22.11.2006 року за № 1, який укладено між Компаніївською районною державно
Переглядів: 240

Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 - 2025 рік  у новій редакції

 ПРОЕКТ

РІШЕННЯ 

_________________ сесії селищної ради

восьмого скликання

червня 2023 року                                                                                        № _____

смт Компаніївка

Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 - 2025 рік  у новій редакції

 

                Відповідно до Бюджетного кодексу України, на виконання Законів України «Про Державний бюджет України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та з метою реалізації прав окремих категорій громадян Компаніївської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області на пільговий проїзд приміським автомобільним транспортом, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

СЕЛИЩНА РАДА

ВИРІШИЛА:

                1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 - 2025 рік у новій редакції (додаток 1).
                2. Затвердити Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Компаніївської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області (Далі «Компаніївська селищна рада») на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 - 2025 рік      (додаток 2).

                3. Затвердити бланк талона, що підтверджує пільгове перевезення та засвідчує проживання громадянина на території «Компаніївської селищної ради» (додаток 3).

                4. Затвердити форму журналу реєстрації громадян, що отримали талони на пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування на приміських автобусних маршрутах (додаток 4).
                5. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Компаніївської селищної ради від 11 березня 2021   року №425    «Затвердити    Програму    відшкодування   компенсації    за перевезення окремих   пільгових   категорій  громадян  на  приміських  автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 - 2025 рік».

               6. Контроль за виконанням даного     рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури,  молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                                                    Олександр МАСЛЮКОВ

Додаток 1

до рішення ____ сесії восьмого скликання Компаніївської

селищної ради

від___червня 2023 року №_____

ПРОГРАМА

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування

на 2021 - 2025 рік

смт.Компаніївка                                                                                                            2023 рік

Паспорт Програми

1.

Повна назва Програми

ПРОГРАМА відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування

на 2021 - 2025 рік

2.

Підстава для виконання Програми

Закони України «Про Державний бюджет України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

3.

Ініціатор розроблення Програми

 Компаніївська селищна рада

3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради

4.

Відповідальні виконавці Програми

Компаніївська селищна рада,  перевізники, які надають послуги з перевезення на приміських автобусних маршрутах  автомобільним транспортом загального користування

5.

Головна мета Програми

Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом, які відповідно до чинного законодавства мають право на безкоштовний проїзд та відшкодування компенсації підприємствам–перевізникам за послуги з безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян.

6.

Термін реалізації Програми

2021 - 2025 рік

7.

Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми, щорічно:

91,00 тис. грн.1

1Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до місцевого бюджету впродовж терміну дії Програми.

І. Загальні положення

Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян «Компаніївської селищної ради» на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 - 2025 рік  (далі - Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на автомобільному транспорті та забезпечення відшкодування перевізникам втрат від  пільгових перевезень  окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування. 

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють створенню належних умов роботи автомобільного транспорту. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня життя та соціального доброту громадян, особливо пільгових категорій.

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від внесення змін до чинного законодавства.

Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії селищної ради та підприємств – перевізників по наданню послуг з безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян.

 ІІ. Мета Програми

 Метою Програми є реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом, які відповідно до чинного законодавства станом на 01.01.2021 року мають право на безкоштовний проїзд та відшкодування компенсації підприємствам – перевізникам за послуги з безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян.

ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та пасажирів за врегульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України»  ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян із покриттям цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Разом з цим в Законі України «Про Державний бюджет України»  відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені. Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці Компаніївської територіальної громади фактично позбавлені права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

        Відповідно до чинного законодавства право на пільговий проїзд мають такі категорії:

 1. учасники бойових дій, інваліди війни (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
 2. особи, віднесені до категорій 1 та ліквідатори 2 категорії, діти - інваліди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
 3. ветерани військової  служби,  ветерани  органів внутрішніх справ,   ветерани   Національної  поліції,  ветерани  податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту,  ветерани  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту інформації України (Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);
 4. військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);
 5. реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами (Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»);
 6. діти з багатодітних сімей ( Закону України «Про охорону дитинства»);
 7. пенсіонери за віком та інваліди (Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354».  Міністерство фінансів України за рахунок коштів  державного бюджету щорічно передбачати витрати, пов'язані з безплатним проїздом пенсіонерів за віком та інвалідів);
 8. інші категорії, передбачені законодавством.

         Дана Програма забезпечить право на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування.

ІV. Обсяги та джерела фінансування

            Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 1. Механізм реалізації Програми

Реалізація Програми планується здійснюватись за рахунок нормативно-правових та фінансово-економічних механізмів, які регулюються Порядком відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян «Компаніївської селищної ради» на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021 - 2025 рік, затвердженим даною Програмою (додаток 2) та фінансовими можливостями селищного бюджету.

VІ. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість знизити соціальну напругу серед пільгової категорії населення «Компаніївської селищної ради».

Також реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування та компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян.

VII. Організація та контроль за виконанням Програми

Виконавчій комітет Компаніївської селищної ради здійснює контроль за виконанням Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян «Компаніївської селищної ради» на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. 

_______________________________________________________________ 

                

                        

                                                      Додаток 2

до рішення ___ сесії восьмого скликання

Компаніївської селищної ради

від     червня 2023 року №_____                    

ПОРЯДОК

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій

громадян Компаніївської селищної ради Кропивницького району

Кіровоградської області на приміських автобусних маршрутах

автомобільним транспортом загального користування

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів селищного бюджету.

1.2. Законодавчою та нормативно-правовою базою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354», Закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства».

1.3. Загальна сума відшкодування втрат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги у автомобільному транспорті приміського сполучення, визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів селищного бюджету.

1.4. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян «Компаніївської селищної ради»  на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування, укладених між перевізниками і «Компаніївською селищною радою», яка є головним розпорядником коштів, призначених для компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

1.5. Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів селищного бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з селищного радою подають наступну інформацію:

- заяву на укладання договору;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;

- копію ліцензії;

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);

- довідку про маршрути, в якій вказується:

 1. найменування маршруту;
 2. назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття;
 3. встановлені тарифи (вартість проїзду).

1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування приміського сполучення.

Перелік пільгових категорій громадян для відшкодування вартості пільгового проїзду та кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом загального користування на приміських автобусних маршрутах

№ з/п

Підстава

Перелік пільгових категорій

Кількість пільгових поїздок в одному напрямку на місяць

1

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

- інваліди війни (згідно посвідчення «Інваліда війни»);

- учасники бойових дій (згідно посвідчення «Учасник бойових дій»)

- ветерани війни (згідно посвідчення «Ветеран війни»)

4

2

Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

-          інваліди та діти-інваліди (на підставі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги);

-          особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого) – по факту супроводження

4

3

Закон України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

-          громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) (на підставі посвідчення)

4

ІІ. Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право безоплатного проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах та визначення суми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян

2.1. Безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян, що мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 даного Порядку, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладеним між перевізниками та «Компаніївською селищною радою».

2.2. При посадці в автобус пільговик пред’являє водієві посвідчення про право на безкоштовне (пільгове) перевезення встановленого зразка та талон виданий «Компаніївською селищною радою», що підтверджує право на безкоштовне (пільгове) перевезення в одному напрямку та підтверджує проживання громадянина на території громади.

2.3. Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування за календарний місяць виконуються перевізниками на підставі отриманих талонів та фактичної кількості перевезених громадян на місяць та вартості проїзду по кожному маршруту окремо.

2.4. На визначеному  маршруті Кропивницький-Червоновершка відшкодовування компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському транспорті проводити  відповідно факттичним обсягам перевезень.

2.5.  В термін до 10-го числа місяця наступного за звітним, перевізники подають до «Компаніївської селищної ради» розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за відповідний місяць. 

ІІІ. Порядок проведення відшкодування втрат

3.1. «Компаніївська селищна рада» на підставі розрахунків про фактично виконані обсяги перевезень окремих категорій громадян, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок перевізників.

3.2.  «Компаніївська селищна рада» бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

ІV. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов

          4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевого бюджету та за достовірність поданих розрахунків.

 1. Порядок розгляду спорів

5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Компаніївською селищною радою вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадках недосягнення згоди між Компаніївською селищною радою та перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

                                         

                                                                                                 Додаток 3

до рішення ___ сесії восьмого скликання

Компаніївської селищної ради

від    червня 2023 року №_____                    

Бланк талона що підтверджує право на безкоштовне (пільгове) перевезення автомобільним транспортом загального користування на приміських автобусних маршрутах  та проживання громадянина на території Компаніївської селищної ради

10 см

Компаніївська селищна рада           Кропивницького району Кіровоградської області

ТАЛОН № 00000

для обліку безкоштовного (пільгового) проїзду автомобільним транспортом на приміських та міських маршрутах

БЕЗ ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ДІЙСНИЙ

 

МІСЯЦЬ, РІК

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМꞌЯ ПО БАТЬКОВІ

 

Посвідчення серія ХХХ №00000

Дійсний протягом місяця

М.П. Прізвище, ім’я по батькові відповідального за видачу талона

10 см

_________________________________________________________

                                                                                                 Додаток 4

до рішення     сесії восьмого скликання

Компаніївської селищної ради

від     червня 2023 року №____                 

ФОРМА ЖУРНАЛУ

реєстрації громадян, що отримали талони на пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування на приміських автобусних маршрутах та засвідчує проживання громадянина на території «Компаніївської селищної ради»

з/п

Дата отримання талону

Прізвище, ім’я по батькові

Адреса проживання

Серія та номер пільгового посвідчення

Номер талону

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________