Компаніївка
Переглядів: 126

Про затвердження селищної програми соціальної підтримки учасників    антитерористичної операції,  операції Об’єднаних сил  членів їх сімей, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-доброволь

                                                               ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

_______________сесії селищної ради

__________________восьмого скликання

від  «___»    ____________ 2023 року                                                            №_____

смт.Компаніївка

Про затвердження селищної програми соціальної підтримки учасників    антитерористичної операції,  операції Об’єднаних сил  членів їх сімей, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки у новій редакції.

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою соціальної підтримки учасників атитерористичної операції, операції Об’єднаних сил  членів їх сімей, сімей загиблих учасників атитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки

селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити селищну програму соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних      сил,  членів їх сімей,      сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки у новій редакції.
  1. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Компаніївської селищної ради від 11 лютого 2021 року №188 ″Про затвердження селищної програми соціальної підтримки учасників атитерористичної операції, операції  Об’єднаних  сил,  членів їх сімей, сімей загиблих учасників атитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки″.

        

  1. Селищній раді під час формування та коригування показників селищного бюджету, передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми та вжити заходи до залучення для їх фінансування кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                           Олександр МАСЛЮКОВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                              рішенням _____ сесії восьмого скликання                       Компаніївської селищної ради                      від ___ червня 2023 року

                                                                                                                                          

СЕЛИЩНА  ПРОГРАМА

соціальної підтримки учасників атитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників атитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки

                      

І. Загальні положення

         Селищна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил,  членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки (далі –Програма) покликана сприяти реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих.

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Надання допомог та пільг учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, здійснюється на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, складеного органом місцевого самоврядування.

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті загиблих героїв.

Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.

           ІII. Мета Програми

         Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, операції Об’єднаних сил,  членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

         Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до учасників АТО, операції Об’єднаних сил,  членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.

  1. IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми   

         Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО, членам їх сімей, сім’ям загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України;

         надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

         надання учасникам АТО, операції Об’єднаних сил, членам їх сімей, сім’ям загиблих учасників АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

         забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності, у тому числі шляхом залучання обласних лікувально-санаторних закладів, денних стаціонарів;

          увічнення пам'яті загиблих героїв.

         Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів (обласного,  районного, селищного).

         Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

         Термін виконання Програми – 2021-2025 роки, виконується в один етап.

  1. V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел згідно із заходами, зазначеними у розділі VII. Також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування.

Члени сімей загиблих та члени сімей інвалідів потребують фінансової допомоги, частина з них – поліпшення житлових умов, а також психологічної підтримки.

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється селищною радою.

         Організацію та виконання Програми  здійснює відділ соціального захисту та охорони здоров'я селищної ради.

VII. Напрями реалізації та заходи Програми

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієгтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

5

6

7

РОЗДІЛ І.  Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО

Соціальний захист

1.

Взяття на  облік військовослужбовців, членів сімей загиблих учасників АТО, ООС,  які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку.

2021-2025

 Селищна  рада

Не потребує

Не потребує

Обстеження житлових умов членів сімей загиблих учасників АТО

2.

Забезпечення учасникам АТО, ООС та членам сімей загиблих можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із державної (комунальної) власності для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

2021-2025

Відділ Держземагентства у Компаніївському районі, райдержадміністрація, селищна рада

Не потребує

Не потребує

Поліпшення майнового стану учасників АТО, ООС, членів сімей загиблих (соціально-побутових умов)

3.

Встановлення додаткових до передбачених законодавством пільг учасникам бойових дій та членам сімей загиблих в АТО, ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям

2021-2025

Селищна рада

Місцевй бюджет

В межах бюджетних призначень

Соціальний захист сімей загиблих та учасників АТО, ООС, учасників Революції Гідності, учасників-добровольців

4.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей учасників, загиблих учасників та поранених учасників АТО, ООС, учасників Революції Гідності, учасників-добровольців. Вручення подарунків на новорічні та державні свята дітям, батьки яких проходили службу в АТО, ООС , постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям.

2021-2025

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Обласний, районний, селищний бюджети

В межах бюджетних призначень

Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО, ООС, учасників Революції, , учасників-добровольців

5.

Забезпечення безкоштовним  харчуванням учнів 1-11 класів, батьки яких є учасниками бойових дій на території АТО, ООС, поранені під час участі в АТО, ООС ,беруть участь в АТО, ООС , постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками-добровольцями.

2021-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

 Селищний  бюджет

В межах бюджетних призначень

Поліпшення соціального захисту сімей загиблих

6.

Забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням

вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей військовослужбовців, АТО, ООС, поранених під час участі в АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців.

2021-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Місцеві бюджети

В межах бюджетних призначень

Поліпшення соціального захисту сімей військовослужбовців, з числа військовослужбовців, АТО, ООС, поранених під час участі в АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців.

7.

Звільнення дітей учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах.

2021-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій

8.

Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких знаходиться або загинув у зоні АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців..

2021-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій

9.

Надання психологічної допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців.

2021-2025

КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО", громадські організації     (за згодою)

Не потребує

Не потребує

Психологічна реабілітація

10.

Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав постраждалих, членів сімей загиблих під час проведення АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців..

2021-2025

Бюро безкоштовної первинної правової допомоги, селищна рада

Не потребує

Не потребує

Правова допомога

11.

Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців та померлих в результаті поранення в організації та проведенні похорону.

2021-2025

Селищна рада

Селищний бюджет, кошти небюджетних джерел

В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел

Виявлення гуманізму та співчуття сім'ям загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців.

12.

Налагодження співпраці з громадськими, благодійними,

волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення коштів з небюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які її потребують.

2021-2025

Відділ внутрішньої політики та в’язків з громадськістю селищної ради

Не потребує

Не потребує

Залучення гуманітарної допомоги

13.

Забезпечення розповсюдження інформації про можливість та форми отримання фінансової допомоги на впровадження бізнес-проектів суб'єктам підприємницької діяльності, які є учасниками АТО, ООС, постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками-добровольцями та членам їх сімей.

2021-2025

Компаніївська районна філія обласного центру зайнятості, відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради

В межах бюджетних призначень

Поінформованість суб'єктів підприємницької діяльності про можливість фінансової допомоги

14.

Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах.

2021-2025

Компаніївська районна філія обласного центру зайнятості

В межах бюджетних призначень

Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів

 

Медичне обслуговування

15.

Надання безоплатної   кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям і пораненим учасникам АТО, ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям медичними  закладами первинного рівня, організація роботи виїзних спеціалізованих діагностичних, консультаційних бригад.

2021-2025

КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО", селищна  рада

Селищний  бюджет

В межах бюджетних призначень

Поліпшення індикативних показників здоров’я

16.

Здійснення заходів щодо безкоштовної диспансеризації військовослужбовців і поранених учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців.

2021-2025

КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО",  селищна  рада

Районні, місцеві бюджети

В межах бюджетних призначень

Поліпшення індикативних показників здоров’я

17.

Забезпечення позачергового санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів та дітей із сімей учасників АТО, ООС в разі наявності медичних показань та/або постраждалим учасникам Революції Гідності.

2021-2025

КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО"

Державний бюджет

В межах бюджетних призначень

Поліпшення індикативних показників здоров’я дітей із сімей учасників АТО

РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО

18.

Систематичне висвітлення у засобах масової інформації стану виконання заходів даної Програми.

2021-2025

Відділ внутрішньої політики та в’язків з громадськістю селищної ради

Не потребує

Не потребує

Поінформованість населення про виконання заходів даної Програми

Увічнення пам'яті про загиблих героїв в зоні АТО

19.

Встановлення на території населених пунктів району пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим в АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців.

2021-2025

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури селищної ради

Селищний бюджет, кошти небюджетних джерел

В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел

Увічнення пам'яті про загиблих героїв

Збереження історичної пам'яті про земляків-героїв – учасників АТО

20 .

Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців.

2021-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Селищний бюджет, кошти небюджетних джерел

В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел

Підвищення рівня патріотизму серед населення

Патріотичне виховання молодого покоління

21.

Організація зустрічей учнів, студентів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу.

2021-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Виховання патріотизму у дітей та молоді

22.

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України.

2021-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Виховання патріотизму у дітей та молоді

               

АНАЛІТИЧНА  ДОВІДКА

до селищної комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей  на 2021-2025 роки

Селищна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей  на 2021-2925 роки розроблена відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих.

Метою Програми є охоплення всіх учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих під час проведення АТО, ООС соціальною підтримкою, надання комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг на місцевому рівні, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО, ООС та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, ООС, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

На території селищної ради перебуває на обліку 283 військовослужбовців, які отримали посвідчення учасника бойових дій,  5 чоловік отримали посвідчення інвалідів війни, з них: ІІІ групи - 4, ІІ групи -1  та користуються знижкою на житлово-комунальні послуги в розмірі відповідно 75 % та 100%.

Для учасників антитерористичної операції, для сімей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції проводиться  низка заходів, а саме:

встановлено статус «Член сім’ї загиблого» та включено до ЄДАРП для користування пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (7 сімей);

дітям учасників антитерористичної операції забезпечено безкоштовне харчування в закладах освіти;

Постійно проводяться заходи щодо залучення до проходження медичних оглядів демобілізованих військовослужбовців. При виявленні порушень у стані здоров'я, для лікування  даної категорії пацієнтів в лікарні виділено 2 палати в  терапевтичному виділенні та 1 палата  в хірургічному відділенні, де створені поліпшені умови перебування. Лікування   даної категорії  населення проводиться безоплатно, згідно діючого законодавства. Крім того,  при бажанні пацієнта, стаціонарне  лікування проводиться в обласному госпіталі для  ветеранів війни, де створені всі відповідні умови, лікування проводиться безоплатно.

Постійно проводиться соціальне інспектування сімей учасників антитерористичної операції з метою вивчення потреб демобілізованих учасників антитерористичної операції та надання їм різних видів соціальних допомог, яких вони потребують.