Компаніївка
 • Головна
 • Проекти рішень
 • Про затвердження селищної програми соціальної  підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здор
Переглядів: 244

Про затвердження селищної програми соціальної  підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здор

 Проект

 

Рішення                                                                                                      _____________ сесії селищної ради                                                                  восьмого скликання

від ____ червня 2023 року                                                               №____ 

смт.Компаніївка

Про затвердження програми соціальної  підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я та надання їм всебічної допомоги на 2023-2025 роки

         Відповідно до статті 40  Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″ та з метою соціальної підтримки Захисників та Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я та надання їм всебічної допомоги на 2023-2025 роки

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити програму соціальної  підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я та надання їм всебічної допомоги на 2023-2025 роки (додаток 1).       
 2. Затвердити Тимчасовий порядок надання одноразової матеріальної допомоги, на період дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (додаток 2).
 3. Селищній раді під час формування та коригування показників селищного бюджету, передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми та вжити заходів до залучення фінансування кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
 4. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                      Олександр МАСЛЮКОВ

Додаток 1                                       до               рішенням ____ сесії восьмого скликання Компаніївської селищної ради                               від ___ червня 2023 року

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціальної  підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я та надання їм всебічної допомоги  на 2023-2025 роки

смт.Компаніївка

2023 рік

І. Загальні положення

         Програма розроблена та покликана сприяти реалізації законів України  ″Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту″, ″Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей″. В умовах здійснення захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України під час воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, виникла проблема з належної підтримки на місцевому рівні сімей загиблих/померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, які визначені з врахуванням вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

         Заходи Програми поширюються на громадян, які зареєстровані та проживають на території Компаніївської селищної ради, та громадян, які прибули з інших територій України, та проживають на території Компаніївської селищної ради і зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

         Реалізація заходів Програми забезпечить належний соціальний захист членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я та потреби у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці зазначених категорій осіб.

ІІ. Мета Програми

         Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних гарантій Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я. 

        

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

         Вирішення питань соціального захисту Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я, які потребують соціальної підтримки здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами селищної ради, громадськими та благодійними організаціями, комунальними підприємствами за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

         Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

надання одноразової матеріальної допомоги, на період дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;

         надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

         надання Захисникам і Захисницям України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовцям, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

          увіковічнення пам'яті загиблих героїв.

         Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету.

         Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

         Термін виконання Програми – 2023-2025 роки, виконується в один етап.

 1. Завдання і заходи Програми

         З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги фінансування з поділом на відповідні періоди.

VІ. Очікувані результати виконання Програми

         У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації соціальної політики, а саме підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально-психологічного мікроклімату у сім’ях загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я. Можливість отримання сім’ями додаткових соціальних гарантій та допомог, сприяння вирішенню інших соціально-побутових питань.

І. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Контроль за  виконанням Програми здійснюється селищною радою. Організацію та виконання Програми здійснює відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я селищної ради.

                                                             

                                         

                               ІІ. Напрями реалізації  та заходи Програми

 

 

№ з/п

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієгтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

 

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

5

6

7

РОЗДІЛ І.  Соціальна підтримка, медичне обслуговування

Соціальний захист

1

Взяття на  облік Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я,  які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку.

2023-2025

 Селищна  рада

Не потребує

Не потребує

Обстеження житлових умов Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2

Всебічний захист прав та законних інтересів дітей, батьки яких захищають/захищали державний суверенітет та територіальну цілісність України

2023-2025

Служба у справах дітей селищної ради

Не потребує

Не потребує

Захист прав та законних інтересів дітей, батьки яких захищають/захищали державний суверенітет та територіальну цілісність України

3

Надання відповідного правового статусу дітям обоє батьків яких загинули (померли) або зникли безвісти  під час здійснення заходів щодо захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України

2023-2025

Служба у справах дітей селищної ради

Не потребує

Не потребує

Надання відповідного правового статусу дітям обоє батьків яких загинули (померли) або зникли безвісти  під час здійснення заходів щодо захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України

4

Встановлення додаткових до передбачених законодавством пільг Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

Селищна рада

Місцевй бюджет

В межах бюджетних призначень

Соціальний захист Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

5

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

Відділ  соціального захисту населення та охорони здоров’я селищної ради, відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Селищний бюджети

В межах бюджетних призначень

Поліпшення соціального захисту Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

6

Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів та вихованців дошкільних навчальних закладів  з сімей  Захисників та Захисниць України, загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради, КУ «Центр моніторингу та аналізу діяльності  закладів освіти»

 Селищний  бюджет

В межах бюджетних призначень

Надання підтримки для сімей Захисників та Захисниць України,  сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах середньої та дошкільної  освіти

7

Звільнення дітей Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах.

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Селищний  бюджет

В межах бюджетних призначень

Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій

8

Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-Захисник або Захисниця України, загинув (помер), військовослужбовець, звільнений з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Соціальний захист сімей Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

9

Надання психологічної допомоги сім'ям  Захисників і Захисниць України, членам їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовцям, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО", громадські організації     (за згодою)

Не потребує

Не потребує

Психологічна реабілітація

10

Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав Захисникам і Захисницям України, членам їх родин та родинам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовцям, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

Бюро безкоштовної первинної правової допомоги, селищна рада

Не потребує

Не потребує

Правова допомога

11

Надання одноразової матеріальної допомоги, на період дії воєнного стану членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях

2023-2025

Селищна рада

Селищний бюджет, кошти небюджетних джерел

В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел

Виявлення гуманізму та співчуття сім'ям загиблих та поліпшення матеріального стану зазначених категорій осіб

12

Налагодження співпраці з громадськими, благодійними,

волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення коштів з небюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовцям, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я, які її потребують.

2023-2025

Відділ внутрішньої політики та в’язків з громадськістю селищної ради

Не потребує

Не потребує

Залучення гуманітарної допомоги

13

Забезпечення розповсюдження інформації про можливість та форми отримання фінансової допомоги на впровадження бізнес-проектів суб'єктам підприємницької діяльності військовослужбовцям, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

Компаніївська районна філія обласного центру зайнятості, відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради

Не потребує

Не потребує

Поінформованість суб'єктів підприємницької діяльності про можливість фінансової допомоги

14

Залучення дітей та молоді членів сімей Захисників та Захисниць України,   загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України до гуртків та секцій з різних видів спорту

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму  селищної ради,

КЗ «Дитяча юнацько- спортивна   школа Юність», КУ «Центр культури та дозвілля»,

КЗ «Компаніївський ЦДЮТ»

Не потребує

Не потребує

Надання підтримки для сімей Захисників та Захисниць України,  з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах культури

15

Звільнення дітей з сімей Захисників та Захисниць України,   загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, мешканців Компаніївської територіальної громади від сплати за навчання в мистецьких школах та гуртках закладів культури

2023-2025

Компаніївська мистецька школа

Селищний бюджет

В межах бюджетних призначень

Надання підтримки для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, у закладах освіти

16

Безкоштовно надавати приміщення закладів культури для проведення тематичних культурно-мистецьких та культурологічних заходів

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму  селищної ради,

КУ «Центр культури та дозвілля»

Не потребує

Не потребує

Сприяння у проведенні заходів

17

Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах

військовослужбовцям,

звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

Компаніївська районна філія обласного центру зайнятості

Не потребує

Не потребує

Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів

 

 Медичне обслуговування

18

Надання безоплатної   кваліфікованої медичної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовцям, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я медичними  закладами первинного рівня, організація роботи виїзних спеціалізованих діагностичних, консультаційних бригад.

2023-2025

КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО", селищна  рада

Селищний  бюджет

В межах бюджетних призначень

Поліпшення індикативних показників здоров’я

19

Здійснення заходів щодо безкоштовної диспансеризації військовослужбовцям, звільнених з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я

2023-2025

КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО",  селищна  рада

 Місцевий бюджет

В межах бюджетних призначень

Поліпшення індикативних показників здоров’я

РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам'яті загиблих (померлих) героїв

20

Систематичне висвітлення у засобах масової інформації стану виконання заходів даної Програми.

2023-2025

Відділ внутрішньої політики та в’язків з громадськістю селищної ради

Не потребує

Не потребує

Поінформованість населення про виконання заходів даної Програми

РОЗДІЛ ІІІ. Увічнення пам'яті про загиблих (померлих) героїв

21

Встановлення на території населених пунктів району пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим (померлим) Зихисникам та Захисниць України

2023-2025

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури селищної ради

Селищний бюджет, кошти небюджетних джерел

В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел

Увічнення пам'яті про загиблих героїв

РОЗДІЛ ІV. Збереження історичної пам'яті про земляків-героїв

22

Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму Захисників та Захисниць України

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Селищний бюджет, кошти небюджетних джерел

В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел

Підвищення рівня патріотизму серед населення

РОЗДІЛ V. Патріотичне виховання молодого покоління

23

Організація зустрічей учнів, студентів з Захисниками та Захисницями України та волонтерами, які надають їм допомогу.

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Виховання патріотизму у дітей та молоді

24

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України.

2023-2025

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Виховання патріотизму у дітей та молоді

                 

      

Додаток 2                                           до   рішенням ____ сесії восьмого скликання Компаніївської селищної ради                                      від ___ червня 2023 року

                                                                                     

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

надання одноразової матеріальної допомоги, на період дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

 

         Одноразова матеріальна допомога, на період дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року, членам сімей загиблих (померлих) та пораненим, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії виплачується особам, які зареєстровані та проживають на території Компаніївської територіальної громади.

 1. У разі отримання поранення, контузії, каліцтва (травми) одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 000 гривень виплачується:                          

    1.1 військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) Збройних Сил, Сил територіальної оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським;

 1. 2. учасникам бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);         

    1.3. особам з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пунктів                      10-14 частини другої статті 7 Закону;              

    1.4.  учасникам війни, відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;  

    1.5.  ветеранам війни, яким встановлено статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни до початку введення воєнного стану 24 лютого 2022 року.

 1. Одноразова матеріальна допомога у разі загибелі (смерті) особи, зазначені у пункті 1  надається у розмірі 20 000 гривень, одному із членів сім'ї загиблого (померлого), у порядку черговості родинних зв’язків: 

      - дружина (чоловік);

      - один з повнолітніх дітей (опікун або піклувальник малолітніх та неповнолітніх дітей);

      - один із батьків.                                                                                                

 1. Для оформлення одноразової матеріальної допомоги особи подають до відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я  Компаніївської селищної ради  заяву (у довільній формі).

         До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу громадянина України;
 • копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи (у разі надання копії паспорта у формі картки);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серію та номером паспорта);
 • копія документа, що підтверджує родинний зв'язок або факт спільного проживання однією сім'єю (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, рішення суду про встановлення факту родинних відносин) (для членів сімей загиблих (померлих));
 • копія свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих (померлих));
 • копія лікарського свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих (померлих));
 • витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) із списків особового складу військової частини, підрозділу, органу, територіальної оборони (для членів сімей загиблих (померлих);
 • копія висновку військово-лікарської комісії, яким затверджено, що особа померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період дії воєнного стану безпосередньо під час участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (для членів сімей померлих);
 • копія довідки медичних закладів, які підтверджують факт поранення, контузії, каліцтва заявника під час його участі у період дії воєнного стану безпосередньо під час участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;
 • копія документа, який підтверджує безпосередню участь заявника, у період дії воєнного стану, у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;
 • копія військового квитка або військового посвідчення (для осіб, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми під час безпосередньої участі у період дії воєнного стану, у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;
 • копія пільгового посвідчення;
 • банківські реквізити заявника.

         Під час подання копій документів, заявники надають їх оригінали для огляду.

 1. У випадку неможливості особистого отримання одноразової матеріальної допомоги особами, заява та документи, надаються членом сім'ї або законним представником Одержувача одноразової матеріальної допомоги.        Персональні дані осіб, отримані у зв'язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних».

          На підставі отриманого повного пакету документів виконавчий комітет селищної  ради розглядає і визначає суму грошової допомоги.

           У разі прийняття рішення про призначення одноразової матеріальної допомоги відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я  Компаніївської селищної ради протягом 30 календарних днів перераховує кошти на особистий банківський рахунок Одержувача одноразової матеріальної допомоги.

 1. Підставою для відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги є:

     - подання неповного пакету документів;

     - неналежність особи до суб’єктів отримання одноразової матеріальної допомоги.

 1. Особам, щодо яких прийнято рішення про відмову в наданні одноразової матеріальної допомоги, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради надсилає письмове повідомлення з обґрунтуванням такої відмови.            

           У разі усунення виявлених недоліків      заявники    мають   право  подати документи  повторно.                                                                                                         7.  Строки та терміни давності за   фактами, які     засвідчують, загибель (смерть)  або поранення, контузію,   каліцтво,         травму особи, яка у     період дії воєнного стану,  брала участь у    бойових діях або   забезпеченні здійснення заходів   з  національної   безпеки і оборони,   відсічі і    стримування   збройної агресії   при зверненні   заявників   для   отримання   одноразової   матеріальної допомоги не встановлені.