Компаніївка
  • Головна
  • Проекти рішень
  • Про розгляд заяви громадянки Усенко - Єгорової Альони Миколаївни стосовно надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для ведення особистого селянського господарства н
Переглядів: 130

Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки

проект

Рішення                                                                                                      _____________ сесії селищної ради                                                                  восьмого скликання

від ____ червня 2023 року                                                               №____ 

смт.Компаніївка

Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб  на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. № 2102-IX «Про  введення воєнного стану в Україні», з урахуванням Наказу Міністерства здоров’я України від 10.03.2022  № 458 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», на підставі п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,          

 

селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки.
  1. Селищній раді під час формування та коригування показників селищного бюджету, передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми та вжити заходів до залучення фінансування кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                      Олександр МАСЛЮКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО                               

рішенням ____ сесії восьмого            

скликання Компаніївської                    

селищної ради                                               

від ___ червня 2023 року

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА 2023 РІК

 ТА ПРОГНОЗ НА 2024-2025 РОКИ  

смт. Компаніївка

2023 рік

Паспорт Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023 рік

та прогноз на 2024-2025 роки

 

1.1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Компаніївської селищної ради

1.2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа на підставі якого розроблено Програму

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» , Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року».

1.3.

Розробники Програми

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради

1.4.

Відповідальні виконавці

Служби, відділи, структурні підрозділи, комунальні установи селищної ради

1.5.

Учасники Програми

Громадські організації, підприємства, установи, заклади

1.6.

Термін реалізації

2023-2025 роки

1.7.

Джерела фінансування заходів Програми

Селищний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

 

 

І. Загальна характеристика програми

 

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб передбачає об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, громадських об’єднань та інших організацій стосовно вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) в спільному напрямку діяльності та спрямована на забезпечення дотримання їх прав, свобод та законних інтересів, передбачених Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та іншими нормативно-правовими актами.

Програма спрямована на забезпечення реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року».

ІІ. Проблеми, на розв'язання яких спрямована програма

 

Бойові дії та тимчасова окупація частини територій України призвела до руйнування значної кількості житла громадян України, особливо на сході держави, та порушення фундаментальних прав людини, таких як життя і здоров’я, чесність і гідність, недоторканість і безпека тощо. У зв'язку з проведенням військових дій значна кількість громадян перемістилась на територію, яка підконтрольну територію, в тому числі територію селищної ради.

Соціальний захист ВПО є одним з основних та найважливіших питань, оскільки значна частина це діти та особи похилого віку.

        Більшість ВПО потребують значної уваги з боку органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань тощо. Пріоритетним напрямом у політиці щодо захисту прав ВПО повинне стати прийняття середньострокових рішень, спрямованих на забезпечення житлом, працевлаштування, соціальний захист, доступ до освіти та медичної допомоги.

ІІІ. Мета програми

 

Основою метою Програми є:

зменшення соціальної напруги серед ВПО, у зв’язку зі складністю соціально-економічних проблем, з якими вони зіштовхуються;

забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та матеріальної підтримки ВПО;

забезпечення належних умов життєдіяльності, вирішення питання забезпечення тимчасовим або соціальним житлом;

надання ВПО грошової допомоги як таким, що потрапили у складні життєві обставини;

сприяння у працевлаштуванні тощо.

ІV. Шляхи виконання програми

 

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем і зменшення соціальної напруги серед ВПО шляхом розширення кола соціальних гарантій для цієї категорії осіб. Для досягнення основної мети передбачено здійснити заходи правового, соціального, медичного та культурно-масового характеру.

Програма реалізується шляхом здійснення заходів за напрямками:

реалізація житлових прав ВПО та/або евакуйованих осіб;

забезпечення права на освіту та підтримка дітей;

реалізація права ВПО на соціальний захист;

медичне забезпечення ВПО та їх психологічна підтримка.

працевлаштування ВПО та/або евакуйованих осіб.

  1. Ресурсне забезпечення

 

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів  місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

        

VІ. Очікуваний результат

 

Результатом реалізації заходів Програми стане підвищення якості життя ВПО шляхом посилення їх спроможності та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності, забезпечення реалізації їх основоположних прав і свобод, зокрема:

- забезпечення права ВПО на житло, охорону здоров’я, соціальний захист, працевлаштування, освіту, доступ до інформації тощо;

- розбудова соціальної згуртованості, підвищення рівня соціально-економічного розвитку і стійкості територіальної громади;

- підвищення активної ролі ВПО у житті Компаніївської селищної ради.

VІІ.  Перелік завдань, заходів та показників селищної програми підтримки                                                   внутрішньо переміщених осіб на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки

 

 

№ з/п

 

Найменування заходу

 

Відповідальний виконавець

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування за роками, тис.грн.

 

 

Очікуваний результат

І. Надання адміністративних, соціальних  послуг внутрішньо переміщеним особам

1

Сприяти реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб  та подання документів на отримання державних соціальних гарантій

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я селищної ради

Не потребує

Не потребує

Своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту населення

2

Сприяти отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради

Не потребує

Не потребує

Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на освіту

3

Сприяти (за потреби) отриманню психологічної допомоги і реабілітації  внутрішньо переміщеними особам, зокрема дітям

Комунальна установа «Компаніївський центр соціальних служб»,  відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради, служба у справах дітей селищної ради, КНП "Компаніївська ЦРЛ КРР КО"

Не потребує

Не потребує

Отримання необхідної психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам

4

Проведення оцінки потреб сімей внутрішньо переміщених осіб  з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують

Комунальна установа «Компаніївський центр соціальних служб»

Не потребує

Не потребує

Допомога внутрішньо переміщеним особам у розв’язанні питань, пов’язаних
із забезпеченням комфортних умов тимчасового проживання, сприянні
у працевлаштуванні, підтримці дітей, зменшенні соціальної напруги тощо.

5.

Організація постійного психологічного  супроводу дітей та молоді  з сімей внутрішньо переміщених осіб до вирішення всіх проблемних питань, пов’язаних з їх тимчасовим місцем перебування

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради,

КУ «Центр культури та дозвілля, КУ «Центр моніторингу та аналізу діяльності  закладів освіти»

Не потребує

Не потребує

Вирішення  проблемних питань, пов’язаних з їх тимчасовим місцем перебування

6.

Забезпечення соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на початковому етапі після евакуації

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я селищної ради

Не потребує

Не потребує

Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до індивідуальних  потреб з метою їх адаптації до нових умов проживання

ІІ. Створення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб у місцях компактного проживання

1.

Забезпечення продуктами харчування та питною водою

Виконавчий комітет селищної ради

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

В межах бюджетних призначень

Задоволення продовольчими проблемами внутрішньо переміщених осіб

2.

Забезпечення засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими засобами (рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками та ін.)

Виконавчий комітет селищної ради

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

В межах бюджетних призначень

Створення  належних умов для життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб

3.

Забезпечення постільними речами (матрацами, подушками, ковдрами, простирадлами, підодіяльниками, наволочками, мішками спальними та ін.)

Виконавчий комітет селищної ради

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

В межах бюджетних призначень

ІІІ. Медичне обслуговування

1.

Сприяння здійснення первинного медичного огляду внутрішньо переміщених осіб

КНП «Компаніївська ЦРЛ КРР КО»

Не потребує

Не потребує

Реалізація права на медичну допомогу

ІV. Освіта, спортивно-масові заходи, юридична допомога, працевлаштування

1.

Організація навчання та виховання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у закладах загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму селищної ради,

КУ «Центр культури та дозвілля, КУ «Центр моніторингу та аналізу діяльності  закладів освіти»

Не потребує

Не потребує

Навчання та виховання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у закладах загальної середньої та дошкільної освіти

2.

Залучення дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до участі у територіальних  заходах, культурно-мистецьких заходах, до спортивно-масових  заходів та акціях до святкових і пам’ятних дат

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму  селищної ради, КЗ «Дитяча юнацько- спортивна   школа Юність», КУ «Центр культури та дозвілля», КЗ «Компаніївський ЦДЮТ»

Не потребує

Не потребує

Надання підтримки для дітей  з числа внутрішньо переміщених осіб

3.

Надання допомоги у працевлаштуванні на вільні вакансії працездатних громадян із числа внутрішньо переміщених осіб

Компаніївська районна філія обласного центру зайнятості, відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради

Не потребує

Не потребує

Надання підтримки у працевлаштуванні     громадян  з числа внутрішньо переміщених осіб

4.

Забезпечення проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог законодавства, надання (безоплатно) консультації з роз’яснення сімейного законодавства

Центр надання адміністративних послуг селищної ради

Не потребує

Не потребує

Надання правової допомоги

5.

Залучення внутрішньо переміщених осіб до занять руховою активністю та спортом як засобу психологічного та фізичного здоров’я

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму  селищної ради, КЗ «Дитяча юнацько - спортивна   школа «Юність»

Не потребує

Не потребує

Інформування внутрішньо переміщених осіб про переваги занять руховою активністю та спортом