Компаніївка
Переглядів: 205

Про створення робочої групи з підготовки проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади

                                                                              Розпорядження

Компаніївського селищного голови

від 10  лютого 2022 року     №11-р

Про створення робочої групи

з підготовки проєкту Статуту

Компаніївської територіальної

громади

Відповідно до статті 19, підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підготовки проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади та унормування основ життєдіяльності громади, враховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування в Компаніївській територіальній громаді:

 1. Створити робочу групу з підготовки проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади.
 1. Затвердити склад робочої групи з підготовки проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади (додається).
 1. Затвердити Положення про Робочу групу з підготовки проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади (додається).

 

 1. Доручити голові робочої групи провести перше організаційне засідання.
 1. Робочій групі підготувати та подати на затвердження селищному голові календарний план організації процесу підготовки проекту Статуту із визначенням термінів проведення кожного етапу.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря селищної ради Анну Фролову.

Селищний голова                                                     Олександр МАСЛЮКОВ

                                                                          

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Компаніївського      селищного голови                                    від_10_ лютого 2022 року №11-р

 

 

СКЛАД

робочої групи з підготовки проєкту Статуту

Компаніївської територіальної громади

Голова робочої групи

ФРОЛОВА

Анна Миколаївна

-

секретар Компаніївської селищної ради

Заступник голови робочої групи

ГАЛІЦЬКА

Людмила Миколаївна

-

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

 

Секретар робочої групи

СКІДАН

Галина Володимирівна

-

начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю селищної ради

Члени  робочої групи:

БАШКАТОВА
Алла Олексіївна

-

голова Компаніївської районної організації Організації ветеранів України (за згодою)

БОКОВИЙ

Василь Миколайович

-

редактор приватного підприємства "Редакція Компаніївської районної газети "Степовий край" (за згодою)

ГОРДІЙЧУК

Наталія Сергіївна

-

директор  КНП "Компаніївська лікарня" Компаніївської селищної ради Кіровоградської області

ДЯЖУР

Галина Валеріївна

-

голова комісії селищної ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

ЖУЧЕНКО
Микола Леонідович

-

голова Компаніївського районного споживчого товариства

ЗАЇКІН

Віктор Григорович

-

голова комісії селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики

КАРАНДЕЄВ

Юрій Вікторович

-

голова комісії селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення

МІРХАЙДАРОВА

Олена Георгіївна

-

голова громадської організації "Успішна взаємодія" (за згодою)

МУНТЯН
Наталія Борисівна

-

начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту  та  туризму селищної ради

ОЛІЙНИК

Алла Володимирівна

-

заступник Компаніївського селищного голови з питань діяльності органів виконавчої влади

ПАВЛЕНКО

Анатолій Іванович

-

голова комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

ПИСЬМЕННА

Яніна Олександрівна

-

начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

СНЄСАРЬ

Роман Іванович

-

заступник Компаніївського селищного голови з питань діяльності органів виконавчої влади

СТАРОДУБЦЕВ

Сергій Іванович

-

голова комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СУХОВЕНКО

Вікторія Миколаївна

-

головний спеціаліст юридичного сектору селищної ради

ТКАЧЕНКО

Євгеній Юрійович

-

директор КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Компаніївської селищної ради Кіровоградської області

__________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Компаніївського      селищного голови                                    від_10_ лютого 2022 року №11-р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки проєкту

Статуту Компаніївської територіальної громади

 1. Робоча група з підготовки проєкту Статуту Компаніївської територіальної громади (далі – Робоча група) утворюється розпорядженням селищного голови з метою належної організації процесу розробки, публічного обговорення, прийняття Статуту Компаніївської територіальної громади (далі – Статуту).
 2. Робоча група формується на засадах професіоналізму та відповідальності її членів за створення Статуту як місцевого нормативного акту вищої юридичної сили, використання якого у поточній практиці місцевого самоврядування має забезпечити ефективне управління розвитком Компаніївської територіальної громади у напрямку максимально повного задоволення соціальних потреб та інтересів членів територіальної громади.
 3. Робоча група формується з додержанням представництва у її складі основних інституцій, які представляють інтереси територіальної громади, бізнесу та органів місцевого самоврядування, зокрема: інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення, комерційних структур, селищної ради та її виконавчих органів.

Робоча група має право залучати до роботи над розробкою Статуту представників громадськості, експертів, фахівців з досвідом роботи.

 1. Робоча група складається з голови, заступника голови, секретаря та членів групи. Голова Робочої групи представляє її у зовнішніх стосунках, організовує та спрямовує її роботу у відповідності із затвердженим планом.
 2. Заступник голови Робочої групи, за дорученням її голови, забезпечує виконання поточних завдань діяльності Робочої групи, здійснює за відповідними напрямками поточну координацію діяльності членів групи між собою, а також забезпечує належний взаємозв’язок Робочої групи із органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства, що діють на території громади, із залученими експертами.

За дорученням голови Робочої групи заступник може призначатися відповідальним за підготовку і проведення засідання робочої групи, здійснювати головування на засіданні.

 1. Секретар Робочої групи забезпечує інформаційний зв’язок між членами робочої групи з іншими учасниками розробки, фаховому та публічному обговоренні проєкту Статуту та супутніх документів, організовує протоколювання діяльності Робочої групи, за дорученням голови групи готує матеріали для публікації у засобах масової інформації. Секретар Робочої групи здійснює також певні функції у процесі впровадження Статуту у практику згідно із планом його впровадження.
 2. Діяльність Робочої групи базується на засадах відкритості, гласності та відповідальної демократії – з максимальним врахуванням думки усіх бажаючих її висловити та суворим додержанням прийнятих колегіально рішень.
 3. Робота групи здійснюється як в ході її засідань, так і в режимі дистанційного інформаційного спілкування між членами Робочої групи – при сповіщенні про заходи, що готуються, при попередньому ознайомленні з проєктами створюваних документів та зборі письмових зауважень і пропозицій до них.
 4. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини загального складу Робочої групи.
 5. Розгляд питань здійснюється у відповідності із порядком денним, який на початку засідання пропонується головуючим і затверджується Робочою групою. Проєкт порядку денного доводиться до відома членів Робочої групи, як правило, заздалегідь, при запрошенні секретарем членів Робочої групи на засідання.
 6. За запрошенням або з дозволу голови у засіданні Робочої групи можуть брати участь з правом дорадчого голосу і особи, які не є членами Робочої групи. Ним також може бути надано головуючим право виступати та задавати запитання.
 7. В ході засідання Робочої групи ведеться протокол. Порядок денний, склад учасників, хід обговорення та прийняті рішення фіксуються у протоколі, який за підсумками кожного засідання оформлюється секретарем Робочої групи і підписується головуючим та секретарем.
 8. За підсумками обговорення питання може проводитися голосування. Рішення Робочої групи приймається відкритим голосуванням за більшістю голосів від числа присутніх членів Робочої групи.
 9. При розгляді оперативних питань або питань, що не потребують детального обговорення, за рішенням голови Робочої групи може проводитись голосування членів Робочої групи у дистанційному режимі. При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували надсиланням електронних або факсових повідомлень більшість членів від загального складу Робочої групи.
 10. У разі, якщо хтось з членів Робочої групи принципово не згодний із варіантом прийнятого рішення, він (вона) може висловити у письмовому вигляді свою особисту думку, яка додається до протоколу засідання і за бажанням автора оприлюднюється секретарем або ним (нею) самим при висвітленні рішення Робочої групи.
 11. Члени Робочої групи можуть брати участь у публічних заходах з обговорення проєкту Статуту та наступного впровадження прийнятого Статуту як представники Робочої групи. При цьому, якщо власна думка члена Робочої групи стосовно Статуту або його певної норми не співпадає із сутністю рішення, прийнятого Робочою групою, він (вона) має право висловлювати цю думку, але не від імені Робочої групи, а виключно як свою особисту.
 12. Члени Робочої групи додержуються у спільній роботі в Робочій групі принципів взаємоповаги, толерантності, ділової та службової етики, забезпечуючи максимально виважене ставлення до спільної справи створення і впровадження Статуту в інтересах Компаніївської територіальної громади .

 

_________________________________