Компаніївка
Переглядів: 424

ПРАВОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ МІЖФРАКЦІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП У МІСЦЕВИХ РАДАХ

Створення міжфракційного депутатського об’єднання «За рівність».

Можуть входити депутатки та депутати.

Відповідно до ч. 3 ст. 141 Конституції України статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їх повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації
визначаються законом.
Ч.2 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності+ради та утворюваних нею органів, несе обов»язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Порядок утворення і функціонування міжфракційних депутатських груп у місцевих радах регламентується Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
Ст ст.. 25,26 цього Заклну передбачено, що для спільної роботи по здійсненю депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об»єднуватися в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради,передбачених цим Законом. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських
повноважень у виборчому окрузі.

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів місцевої рад. Депутатська група в районній,міській, районній у місті, обласній…,радах складається не менш як із п»яти депутатів.
Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обираютьб особу, яка очолює депутатську групу.
Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів,які уповноважені представляти групу.
Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період,але не більше ніж строк повноважень відповідних рад.
Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою.

Діяльність депутатських груп припиняється: 1/ у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено
ч. 1 ст. 26 Закону; 2/у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу,рішення про розпуск депутатської групи; 3/ після закінчення строку.на який депутати місцевої ради об»єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.
Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслухлвувати повідомлення про їх діяльність.
Інші питання діяльності депутатських груп визначаються регламентом ради.