Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2023 рік
 • №7295 Про прийняття Програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Компаніївської селищної ради на 2024-2026 роки
Переглядів: 204

№7295 Про прийняття Програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Компаніївської селищної ради на 2024-2026 роки

сорок третьої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 15 серпня 2023 року                                                                                      №7295

смт Компаніївка

Про прийняття Програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Компаніївської селищної ради на 2024-2026 роки

Керуючись статтями 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши клопотання начальника районного сектору №4 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області Юрія Ляховецького про Програму профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Компаніївської селищної ради на 2024-2026 роки, з метою покращення всебічної профілактичної роботи з засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, створення умов для їх виправлення і ресоціалізації, запобігання скоєнню ними нових злочинів,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Компаніївської селищної ради на 2024-2026 роки (додається).
 2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та постійну комісію селищної ради з планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                    Олександр МАСЛЮКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорок третьої сесії восьмого

скликання Компаніївської селищної ради 

від 15 серпня 2023 року №7295

 

ПРОГРАМА

профілактики рецидивної злочинності та правопорушень

на території Компаніївської селищної ради на 2024-2026 роки

(далі - Програма)

 

Зміст

 1. Паспорт Програми
 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

III. Мета Програми.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів.
 2. Порядок використання коштів бюджету громади та ресурсне забезпечення Програми.
 3. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

VII. Перелік завдань і заходів Програми. Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники.

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ.

1.

Ініціатор розроблення Програми

Кропивницький районний сектор №4 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Компаніївська селищна рада

4.

Співрозробники Програми

Кропивницький районний сектор №4 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області

5.

Відповідальний виконавець Програми

Компаніївська селищна рада

6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей Компаніївської селищної ради ради, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», Компаніївський відділ Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

7.

Термін реалізації Програми

2024-2026 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Компаніївської територіальної гомади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

15 000 грн.

 

у тому числі:

2024 рік – 5000 грн.

2025 рік – 5000 грн.

2026 рік – 5000 грн.

9.1

Коштів місцевого бюджету, грн.

15000 грн.

9.2

Коштів інших джерел

-

10.

Очікувані результати виконання

Активізація взаємодії з місцевими органами влади та місцевого самоврядування, а також недержавними організаціями з метою здійснення нагляду за засудженими особами, у т.ч. неповнолітніми, та проведення з ними соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи.

Забезпечення здійснення ефективних заходів, спрямованих на виправлення та ресоціалізацію осіб, засуджених до покарання не пов’язаного з позбавленням волі та осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Забезпечення підвищення правосвідомості дітей в навчальних закладах на території селищної ради.

11.

Головний розпорядник коштів

Компаніївська селищна рада

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма розроблена на підставі пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою покращення всебічної профілактичної роботи з засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, створення умов для їх виправлення і ресоціалізації, запобігання скоєнню ними нових злочинів.

Пробація - це система обов’язків та обмежень, покладених на правопорушника судом, поєднана з соціально-психологічною роботою, із широким залученням державних, громадських, релігійних організацій та окремих громадян (волонтерів).

Злочинність на території громади, району та області залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу безпеці жителів громади.

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, і для цього мають бути створенні всі необхідні умови.

На жаль, через недостатнє фінансування з державного бюджету, органи пробації не можуть в повній мірі здійснювати профілактичні заходи спрямовані на зниження злочинності. 

Одним із таких органів є Кропивницький районний сектор №4 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області (надалі – Кропивницький РС №4), що був створений відповідно до Закону України «Про пробацію» у 2015 році, основною метою якого є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Працівники Кропивницького РС №4 виконують переважно кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі, адміністративні стягнення у виді громадських, виправних робіт та суспільно корисних робіт, здійснюють нагляд за особами звільненими від відбування покарання з випробуванням, складають досудові доповіді (забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом справедливого рішення щодо міри покарання), а також реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, у т.ч. неповнолітніх.

Проведеним аналізом діяльності Кропивницького районного сектору №4 пробації, встановлено, що за І півріччя 2023 року на обліках підрозділу загалом перебувало 37 осіб. З вказаної чисельності виконувалися судові рішення стосовно:

 • засуджених до кримінальних покарань – 30 осіб;
 • засуджених до покарання у виді штрафу – 2 осіб;
 • притягнутих до адміністративної відповідальності – 7 осіб;
 • підготовлено досудових доповідей – 10 осіб;
 • виконання заходів з питань підготовки до звільнення осіб, що відбувають покарання у виді обмеження та позбавлення волі на – 2 особи.

З метою реалізації пробаційних програм та інших соціально-виховних заходів, спрямованих на усунення криміногенних чинників в житті засуджених, які сприяють скоєнню ними нових правопорушень, Кропивницький РС №4 тісно співпрацює з наявними ресурсами громади – органу місцевого самоврядування, а також залучає волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Окрім цього, Кропивницький РС №4 спрямовує і координує діяльність усіх органів, залучених до роботи із засудженими особами або звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Реалізація поставлених перед органами пробації завдань щодо протидії злочинності можлива лише за умови тісного та ефективного співробітництва з органами влади та місцевого самоврядування, у тому числі з депутатським корпусом в питаннях забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та соціального захисту громадян України.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Саме тому в основу даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в громаді.

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки мешканців територіальної громади, активізація взаємодії з органами пробації, а також недержавними організаціями з метою здійснення нагляду за засудженими особами, у т.ч. неповнолітніми, та проведення з ними соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи, забезпечення здійснення ефективних заходів, спрямованих на виправлення та ресоціалізацію клієнтів пробації шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, забезпечення підвищення правосвідомості дітей в навчальних закладах на території громади.

 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

активізацію діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, пробації, інших установ та організацій, що пов’язані з профілактикою правопорушень;

підвищення координації спільних зусиль з профілактики правопорушень між органами місцевого самоврядування, пробації, інших установ та організацій, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб;

підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

створення системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян;

створення належних умов на базі Кропивницького районного сектору №4 пробації, що надають змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в пробації очікується:

зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу пробації та профілактичної діяльності.

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати шляхом надання субвенції з місцевого бюджету (бюджет Компаніївської територіальної громади) державному бюджету (філія Державної установи «Центр пробації») в межах наявного фінансового ресурсу громади та за умови виконання дохідної частини Компаніївської селищної ради, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

В програмі передбачено видатки на заходи, пов’язані з реалізацією положень Програми в розрізі бюджетних періодів. Фінансове забезпечення цих заходів можливе за письмовим звернення-клопотанням органу пробації на розгляд ради, за наявності вищеперечислених умов.

Філія Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області проводить цільове використання коштів, спрямовуючи їх на потреби Кропивницького районного сектору №4 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області.

Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законодавством порядку.

Компаніївська селищна рада у межах чинного законодавства України сприяє Кропивницькому районному сектору №4 у вирішенні поточних проблем забезпечення службової діяльності.

 1. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Головним розпорядником коштів бюджету є Компаніївська селищна рада. Одержувачем коштів є Державна установа «Центр пробації», виконавцем заходів Програми – Кропивницький районний сектор №4 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Компаніївська селищна рада.

Щорічно, по закінченню бюджетного періоду, Державна установа «Центр пробації» інформує Компаніївську селищну раду про використання коштів на реалізацію положень Програми.

VII.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

з/п

Напрям діяльності (пріоритетне завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяг фінансування в тис. грн.

Очікуваний результат

2024

2025

2026

1.

Організаційно - правове  забезпечення  профілактики  злочинності

1.1. Інформування населення про  діяльність Кропивницького РС №4 філії ДУ «Центр пробації» в Кіровоградській області

щомісячно

Кропивницький районний сектор №4

Не потребує додаткового фінансування

     

Підвищення рівня поінформованості населення, правильного розуміння та сприйняття функцій пробації, зменшення рівня стереотипного відношення до суб’єктів пробації, а так само до осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.  Збільшення рівня довіри населення до системи пробації, яка спроможна забезпечити безпеку суспільства

1.2. Проведення серед неповнолітніх осіб інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування свідомого та поважливого ставлення до соціально позитивного способу життя

двічі на квартал

Служба у справах дітей Компаніївської селищної ради, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», Кропивницький районний сектор №4

Не потребує додаткового фінансування

     

2.

Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та  молодіжне середовище

Проведення профілактичних і просвітницьких заходів із засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, у т.ч. неповнолітніх, які перебувають на обліку пробації,  та їх батьків з питань протидії зловживанню ПАР, пропаганди здорового способу життя та формування законослухняної поведінки

двічі на квартал

Кропивницький районний сектор №4, служба у справах дітей Компаніївської селищної ради, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»,

Не потребує додаткового фінансування

     

Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність

3.

Протидія рецидивній злочинності

3.1. Сприяння клієнтам пробації у наданні послуг з працевлаштування, залучення до навчання, вирішення соціально-побутових умов, відповідно до виявлених потреб.

постійно

Кропивницький районний сектор №4, «Банк ресурсів» громади

Не потребує додаткового фінансування

     

Поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які перебувають на обліку в органі пробації

3.2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення скоєння нових кримінальних правопорушень серед осіб, які перебувають на обліку пробації та осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, у т.ч. перевірка даної категорії осіб за місцем їх проживання

постійно

Кропивницький районний сектор №4, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»,

Не потребує додаткового фінансування

     

4.

Матеріально-технічне забезпечення Кропивницького районного сектору №4

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, (по КЕКВ 2210)

Оплата послуг, крім комунальних (послуги з ремонту комп’ютерної та копіювальної техніки. Заправка картриджів

(по КЕКВ 2240).

постійно

Державна установа «Центр пробації» в особі начальника філії Владислава Музики

Бюджет громади

5

5

5

Створення належних умов працівникам районного відділу, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними повторних правопорушень

_________________________________