Компаніївка
Переглядів: 41

№7192 Про надання згоди на внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого у ДП «Кіровоградська регіональна філія Центру державного земельного кадастру»  № 1140, укладеного 24.05.2004 року між Компаніївською районною державною адміністрацією та гр

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

тридцять дев’ятої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 18 травня 2023 року                                                                            № 7192

смтКомпаніївка

Про надання згоди на внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого у ДП «Кіровоградська регіональна філія Центру державного земельного кадастру»  № 1140, укладеного 24.05.2004 року між Компаніївською районною державною адміністрацією та громадянином Черніковим Володимиром Миколайовичем

З метою належного врегулювання договірних відносин, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 51, 85 Водного кодексу України, статтями 12, 93, 122, 123, 124, 125 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про аквакультуру», постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 572 «Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом», Наказом Мінприроди від 28 травня 2013 року №2361 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №986/23518, розглянувши заяву  громадянина Чернікова Володимира Миколайовича,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до договору оренди землі, зареєстрованого у ДП «Кіровоградська регіональна філія Центру державного земельного кадастру» № 1140, укладеного 24.05.2004 року між Компаніївською районною державною адміністрацією та громадянином Черніковим Володимиром Миколайовичем, яким передано  в оренду водні об’єкти площею 2,8997 га кадастровий номер 3522883000:02:000:7523 та площею 22,1109 га кадастровий номер 3522883000:02:000:7522, які розташовані за межами населеного пункту с. Мар´ївка Кропивницького району Кіровоградської області за цільовим призначенням - для рибогосподарських потреб, а саме:
  • змінити в договорі оренди землі, укладеним між Компаніївською районною державною адміністрацією та громадянином Черніковим Володимиром Миколайовичем, особу орендодавця з Компаніївська районна державна адміністрація на Компаніївську селищну раду Кропивницького району Кіровоградської області;
  • Пункт 8 «Строк дії договору» викласти в редакції: Договір укладено на 41 (сорок один) рік Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
  • Пункт 9 «Орендна плата» даного договору викласти в новій редакції: Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі 12,0% (дванадцять відсотків) від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки у рік, код платежу 18010900, за водний об´єкт сплачується відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 року №236.
  • Договір оренди привести у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 року №572 «Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об´єктом.
  1. Селищному голові укласти з громадянином Черніковим Володимиром Миколайовичем додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого у ДП «Кіровоградська регіональна філія Центру державного земельного кадастру» № 1140, укладеного 24.05.2004 року між Компаніївською районною державною адміністрацією та громадянином Черніковим Володимиром Миколайовичем.
  2. Громадянину Чернікову Володимиру Миколайовичу забезпечити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі, зареєстрованого у ДП «Кіровоградська регіональна філія Центру державного земельного кадастру» № 1140, укладеного 24.05.2004 року між Компаніївською районною державною адміністрацією та громадянином Черніковим Володимиром Миколайовичем.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ