Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2020 рік
 • №1198 Про розгляд заяви громадянина Лукашука Миколи Леонідовича щодо надання йому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для ведення особистого селянського господарства
Переглядів: 841

№81 Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2021 рік

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

третьої сесії селищної ради 

восьмого скликання

 

від 22 грудня 2020 року                                                                              №81

смт Компаніївка

Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2021 рік

(код бюджету 11511000000)

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2020 року №16 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2021 рік»,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 162176893 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 160425823 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1751070 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 162176893 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 160410823 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету - 1766070 гривень;

профіцит за загальним  фондом селищного бюджету у сумі 15000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 15000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 16050 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету Компаніївської  селищної ради у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,03 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами гідно з додатками 3,4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Надати виконавчому комітету селищної ради право протягом 2021 року, у період між сесіями селищної ради, затверджувати з наступним внесенням змін до рішення селищної ради про селищний бюджет об’єднаної територіальної громади розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів, а саме:

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (у тому числі залишків коштів субвенцій, що утворилися на початок бюджетного періоду);

субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються селищному бюджету;

за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку селищної ради – дотацій, додаткових обсягів освітньої та інших субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 1. Затвердити на 2021 рік перелік природоохоронних об’єктів та заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів селищного фонду охорони навколишнього природнього середовища, згідно з додатком 8 до цього рішення.
 2. Надати право виконавчому комітету селищної ради затверджувати в установленому порядку зміни та доповнення до зазначених у пункті 4 переліків об’єктів і заходів, обсягів їх фінансування та спів фінансування з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.
 3. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7225077 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101,103-2, 103-3, 103-6  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2021 році, кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з пунктом 9 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13,71,91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

1) оплата праці працівників бюджетних установ;

2) нарахування на заробітну плату;

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

4) забезпечення продуктами харчування;

5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

6) соціальне забезпечення;

7) поточні трансферти місцевим бюджетам;

8) підготовку кадрів закладами фахової перед вищої освіти;

9) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування;

10) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури

11) оплату енергосервісу.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) доступність інформації про селищний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Фінансове управління Компаніївської селищної ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів розглядає та готує перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету за підписом селищного голови.
 2. Відповідно до п.8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, додаткових дотацій та субвенцій, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.
 3. Рекомендувати виконавчому комітету Компаніївської селищної ради та зажадати від органів Державної податкової служби у Компаніївському районі забезпечити у 2021 році виконання затверджених селищною радою показників податкових та неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевого бюджету.
 4. Рішення селищної ради «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2021 рік набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 5. Додатки 1-5,7-8 є невід’ємною частиною цього рішення.
 6. Оприлюднити дане рішення у встановленні законодавством терміни.
 7. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ

 

Додаток 1     Додаток 2     Додаток 3     Додаток 4

Додаток 5      Додаток 6     Додаток 7