Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2020 рік
 • №85 Про комплексну селищну програму запобіганню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на території Компаніївської селищної ради на 2021-2025 роки
Переглядів: 1159

№95 Про затвердження Статуту комунального закладу комунального закладу «Дитячо-спортивна школа «Юність» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

третьої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 22 грудня 2020 року                                                                                 №95

смт Компаніївка

Про затвердження Статуту комунального закладу комунального закладу «Дитячо-спортивна школа «Юність» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області

Відповідно до статей 23-25 Закону України «Про освіту», рішення селищної ради від 11 грудня 2020 року №29 «Про створення комунальної установи «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»,

 

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Статут комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області (місцезнаходження: 28400, вул. Шевченка, 107, смт Компаніївка, Кіровоградська область, ЄДРПОУ – 26449418) (додається).
 2. Директору комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області провести в установленому порядку державну реєстрацію Статуту згідно з чинним законодавством.
 3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради

від 22 грудня 2020 року №95

 

СТАТУТ

комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Юність»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради

від 22 грудня 2020 року №95

 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  • КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА “ЮНІСТЬ” (надалі - КЗ ДЮСШ) - є позашкільним закладом освіти  спортивного профілю - заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
  • КЗ ДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Компаніївської селищної ради, наказами галузевого органу управління Компаніївської селищної ради,  Статутом.
  • Головною метою діяльності КЗ ДЮСШ «Юність» є сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту в Компаніївській територіальній громаді  Кіровоградської області, виховання громадянина України, розвиток спортивних здібностей і обдарувань, забезпечення умов для самореалізації особистості.
  • Головні завдання КЗ ДЮСШ «Юність»:

реалізація Державної політики в галузі фізичної культури і спорту;

реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

створення умов для вільного розвитку особистості, задоволення потреб дітей, підлітків та студентської молоді у позашкільній освіті, змістовного дозвілля та пошуку його нових форм;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації відповідно до її інтересів та здібностей;

формування здорового способу життя вихованців, профілактика бездоглядності, правопорушень;

виховання в учнівської молоді:

поваги до Конституції України, Державних Символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також, інших націй і народностей;

шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.

 • КЗ ДЮСШ “Юність” працює на принципах демократії, гуманізму та добровільного вибору видів діяльності за інтересами дітей, незалежно від політичних, суспільних та релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, рівності умов для кожної дитини для реалізації її здібностей, таланту; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання.
 • Мова навчання і виховання в КЗ ДЮСШ “Юність” визначається відповідно до Конституції України та діючого законодавства України.
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КЗ ДЮСШ «Юність»

2.1 Форма власності – комунальна. КЗ ДЮСШ «Юність» користується майном, що належить Компаніївській територіальній громаді  на основі права оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна, що здійснюється за згодою власника у встановленому порядку та у межах чинного законодавства.

2.2. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» є правонаступником прав та обов`язків комунального закладу «Районна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність».

2.3 Повне найменування закладу: Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа «Юність».

2.4. Скорочене найменування закладу: КЗ ДЮСШ «Юність»

2.5. За своїм правовим статусом КЗ ДЮСШ «Юність»   є неприбутковою бюджетною установою.

2.6. КЗ ДЮСШ «Юність» є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

2.7. Юридична адреса КЗ ДЮСШ «Юність»: вул. Шевченка, буд. 107, смт. Компаніївка, Кіровоградська область, 28400.

2.8. Засновником КЗ ДЮСШ «Юність» є Компаніївська селищна рада (код ЕДРПОУ 04364911, юридична адреса — 28400 Кіровоградська область,  смт Компаніївка, вул. Садова буд. 95).

2.9. Галузеву політику та розвиток КЗ ДЮСШ «Юність»  галузевий  орган управління Компаніївської селищної ради.

2.10. Зміни та доповнення до Статуту КЗ ДЮСШ «Юність»  вносяться згідно чинного законодавства.

2.11.  КЗ ДЮСШ «Юність»  не несе відповідальність за зобов'язання засновника.

2.12Засновник не несе відповідальність за зобов'язання КЗ ДЮСШ «Юність».

 • КЗ ДЮСШ «Юність» за своїми зобов'язаннями несе відповідальність за належне йому майно, згідно з чинним законодавством України. Підстави і умови матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників КЗ ДЮСШ «Юність» визначаються діючими правовими нормами трудового законодавства.
 • КЗ ДЮСШ «Юність» у своїй структурі може мати відділення з певних видів спорту, інші підрозділи, що передбачені структурою КЗ ДЮСШ «Юність» та відповідають законній діяльності спортивної школи.
 • Структура КЗ ДЮСШ «Юність» затверджується засновником за погодженням галузевого органу управління Компаніївської селищної ради.
 • КЗ ДЮСШ «Юність» діє в межах штатного розпису затвердженого засновником за погодженням із галузевим органом Компаніївської селищної ради, маючи не менше чотирьох ставок тренерів-викладачів, а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці. У КЗ ДЮСШ «Юність» повинні діяти відділення не менше як з двох видів спорту.
 • Відділення з певного виду спорту спортивної школи може включати такі групи:

початкової підготовки, під час якої здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;

базової підготовки, під час якої продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого - третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого - п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;

спеціалізованої підготовки, в процесі якої продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;

підготовки до вищої спортивної майстерності, під час якої здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

 • КЗ РДЮСШ «Юність» може надаватися категорія в порядку встановленому Міністерством молоді та спорту України, за результатами атестації та перевірки в межах чинного законодавства.
 • Утворення, реформа та ліквідація спортивної школи здійснюється в встановленому порядку згідно чинного законодавства.

2.21. Зміни до статуту КЗ ДЮСШ «Юність»  вносяться сесією Компаніївської селищної  ради за поданням галузевого органу управління  Компаніївської селищної ради, згідно чинного законодавства України.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЗ РДЮСШ «Юність»

3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота КЗ ДЮСШ «Юність» проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються  Міністерством молоді та спорту України.

Основними формами навчально-тренувальної роботи КЗ ДЮСШ «Юність» є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновлюючі заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи КЗ ДЮСШ «Юність» є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

3.2. Навчальний рік у КЗ ДЮСШ «Юність» починається з 1 вересня навчального року.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

3.3. Тривалість навчальної години в КЗ ДЮСШ «Юність» становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття КЗ ДЮСШ «Юність» не може перевищувати:

- у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки - двох навчальних годин;

- у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;

- у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

3.4. Режим щоденної роботи КЗ ДЮСШ «Юність» визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах КЗ ДЮСШ «Юність» працює за окремим планом, затвердженим її директором.

Адміністрація КЗ ДЮСШ «Юність» створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників закладу безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

3.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи КЗ ДЮСШ «Юність» установлюються відповідно до нормативно-правових норм визначених в межах чинного законодавства та навчальних програм з видів спорту.

Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором КЗ ДЮСШ «Юність» і має становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

3.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік складає директор КЗ ДЮСШ «Юність» та подає для затвердження засновнику школи за погодженням галузевого органу Компаніївської селищної ради 25 серпня поточного року.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором КЗ КЗ ДЮСШ «Юність» до 1 вересня поточного року, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися зміни в установленому порядку.

 • До КЗ ДЮСШ «Юність» приймаються всі особи, які виявили бажання займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з загальнофізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до КЗ ДЮСШ «Юність» здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки з медичного закладу про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до КЗ ДЮСШ «Юність», залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Переведення вихованців КЗ ДЮСШ «Юність» відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у КЗ ДЮСШ «Юність» у групах базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з галузевим  органом управління Компаніївської селищної ради. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

 • Вихованці КЗ ДЮСШ «Юність», які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів  КЗ ДЮСШ «Юність» виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем КЗ ДЮСШ «Юність» зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

 • У разі потреби у закладах загальної середньої освіти (для вихованцівз інвалідністю у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між КЗ ДЮСШ «Юність» та закладом освіти.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

    КЗ ДЮСШ «Юність», за погодженням з педагогічною радою закладу загальної середньої освіти (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

 • Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у період канікул. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.
 • КЗ ДЮСШ «Юність», виходячи із своїх фінансових можливостей, має право проводити відповідно до вимог законодавства, навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами для них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Міністерством молоді та спорту України, та інших нормативних актів.

 Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки - не більше 150 днів на рік.

 Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Міністерством молоді та спорту України, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитись постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

  КЗ ДЮСШ «Юність» відповідно до затвердженого календарного плану, може проводити внутрішньо шкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

 • Місцем проведення занять та змагань КЗ ДЮСШ «Юність» можуть бути:

 - спортивні бази КЗ ДЮСШ «Юність»;

 - спортивні зали закладів загальної середньої освіти, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, підліткових клубів за місцем проживання, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

 • Організація медичного супроводження підготовки вихованців КЗ ДЮСШ «Юність» здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров'я України;

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також, у разі потреби, надає першу медичну допомогу вихованцям.

 З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців КЗ ДЮСШ «Юність» лікар або середній медичний працівник здійснює:

 • контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);
 • додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
 • контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
 • відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я, контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;
 • контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також, під час їх проведення;
 • облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

3.13. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в КЗ ДЮСШ «Юність» є:

 • вихованці;
 • тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
 • батьки або особи, що їх замінюють;
 • директор та його заступники.

4.2. Вихованці КЗ ДЮСШ «Юність» мають право на:

 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки України;
 • добровільний вибір виду спорту;
 • проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 • безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 • користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;
 • одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • забезпечення в установленому порядку (виходячи з фінансових можливостей КЗ ДЮСШ «Юність») спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організацією проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців КЗ ДЮСШ «Юність» харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під

час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України;

 • медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та інші види заохочень за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення в органах громадського самоврядування КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників КЗ ДЮСШ «Юність», які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці КЗ ДЮСШ «Юність» зобов'язані:

 • поєднувати заняття в КЗ ДЮСШ «Юність» з навчанням у закладі загальної середньої освіти та інших закладах освіти;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватись здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, комунальне, громадське і особисте майно;
 • додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця КЗ ДЮСШ «Юність».
  • Тренером-викладачем КЗ ДЮСШ «Юність» може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи "магістр".
  • Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у КЗ ДЮСШ «Юність», мають право на:
 • внесення керівництву КЗ ДЮСШ «Юність» до органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву КЗ ДЮСШ «Юність» і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, що порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку КЗ ДЮСШ «Юність» та посадові інструкції;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування КЗ ДЮСШ «Юність», у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
 • підвищення кваліфікації за рахунок коштів КЗ ДЮСШ «Юність» та інших джерел;
 • вибір науково- та методично-обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до вимог чинного законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям (виходячи з фінансових можливостей КЗ ДЮСШ «Юність»), індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

4.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та КЗ ДЮСШ «Юність» у спортивній школі, зобов’язані:

 • користуватися у роботі навчальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог статуту КЗ ДЮСШ «Юність», виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • брати участь у роботі тренерської ради КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

4.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором КЗ ДЮСШ «Юність».

4.8. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.

Оплата праці тренерів-викладачів КЗ ДЮСШ «Юність» здійснюється відповідно чинного законодавства.

4.9. Перерозподіл або зміна навантаження на тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором КЗ ДЮСШ «Юність» у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

4.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор КЗ ДЮСШ «Юність» на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи.

4.11. Тренери-викладачі КЗ ДЮСШ «Юність» організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Міністерства молоді та спорту України.

4.12. Батьки вихованців КЗ ДЮСШ «Юність» або особи, що їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • звертатися до галузевих органів управління, директора і органів громадського самоврядування КЗ ДЮСШ «Юність» з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.
 1. КЕРІВНИЦТВО КЗ ДЮСШ «ЮНІСТЬ»
  • Безпосереднє керівництво КЗ ДЮСШ «Юність» здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) засновником відповідно до законодавства. На посаду директора КЗ ДЮСШ “Юність” призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
  • Призначення (звільнення) директора КЗ ДЮСШ «Юність» відбувається після прийняття рішення сесії Компаніївської селищної ради та підписання (розірвання) строкового трудового договору.
  • Директор КЗ ДЮСШ «Юність»:
 • здійснює загальне керівництво КЗ ДЮСШ «Юність», забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 • забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником за її результати;
 • в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис КЗ ДЮСШ «Юність», контролює додержання виконавської та фінансової дисципліни;
 • забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • представляє КЗ ДЮСШ «Юність» на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
 • розпоряджається в установленому порядку майном КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження та контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
 • установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки та розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям КЗ ДЮСШ “Юність”, вживає інших заходів заохочення, а також заходи дисциплінарного впливу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на КЗ ДЮСШ «Юність» завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння КЗ ДЮСШ «Юність».
  • Заступник директора КЗ ДЮСШ «Юність» з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
  • Заступник директора КЗ ДЮСШ «Юність» з навчально-тренувальної роботи:
 • несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
 • контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
 • організовує роботу інструкторів-методистів;
 • здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
 • готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
 • координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
 • несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.
  • Директор КЗ ДЮСШ «Юність» може мати, відповідно штатного розпису, заступника директора КЗ ДЮСШ «Юність» з адміністративно-господарської роботи, за умов відповідного контингенту вихованців та груп затверджених чинним законодавством, та власної матеріально технічної бази.

Заступник директора КЗ ДЮСШ «Юність» адміністративно-господарчої роботи повинен мати вищу освіту за ступенем «бакалавр» чи «магістр» та досвіду адміністративно-господарської роботи.

 • Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської роботи: несе відповідальність за додержанням матеріально технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані; забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнань.
 • На посаду інструктора-методиста КЗ ДЮСШ «Юність» призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи "магістр".
 • Інструктор-методист КЗ ДЮСШ «Юність»:
 • здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів КЗ ДЮСШ «Юність» з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;
 • веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи КЗ ДЮСШ «Юність», відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу КЗ ДЮСШ «Юність», а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;
 • здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та контролює складення та додержання розкладу занять.
  • Посада старшого інструктора-методиста вводиться за умов встановлення КЗ ДЮСШ «Юність» вищої чи першої категорії.

На посаду старшого інструктора-методиста КЗ ДЮСШ «Юність» призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи "магістр".

Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів.

5.11. Старший тренер-викладач КЗ ДЮСШ «Юність» виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів та за результати виступу спортсменів на змаганнях, здійснює контроль та несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

5.12. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у КЗ ДЮСШ «Юність» утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада КЗ ДЮСШ «Юність»:

 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у КЗ ДЮСШ «Юність», розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки та кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • вносить керівництву КЗ ДЮСШ «Юність» пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю КЗ ДЮСШ «Юність».

Засідання тренерської ради КЗ ДЮСШ «Юність» проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

5.13. Органом громадського самоврядування КЗ ДЮСШ «Юність» є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, представники батьківського комітету. Загальні збори колективу КЗ ДЮСШ «Юність» скликаються не рідше одного разу на рік.

5.14. У період між загальними зборами може діяти рада КЗ ДЮСШ «Юність», діяльність якої регулюється цим статутом.

Рада КЗ ДЮСШ «Юність» розглядає питання щодо перспективного розвитку КЗ ДЮСШ «Юність», надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

5.15. У КЗ ДЮСШ «Юність» за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЗ ДЮСШ «ЮНІСТЬ»

6.1. Фінансово-господарська діяльність КЗ ДЮСШ «Юність» провадиться відповідно до законодавства та статуту.

6.2.  Фінансування КЗ ДЮСШ “Юність” здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.3. Обсяг бюджетних асигнувань КЗ ДЮСШ “Юність” забезпечується засновником  відповідно затвердженого штатного розпису, потреб діяльності закладу та не залежить від наявності інших джерел фінансування.

6.4. КЗ ДЮСШ “Юність” у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
 • модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована КЗ ДЮСШ «Юність»;
 • надавати в установленому порядку платні послуги;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту КЗ ДЮСШ «Юність».

6.5. Матеріально-технічна база КЗ ДЮСШ «Юність» включає адміністративні приміщення та спортивні бази, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні. Вартість матеріально-технічної бази КЗ ДЮСШ «Юність» відображається в її балансі.

6.6. Майно КЗ ДЮСШ «Юність» є спільною власністю  Компаніївської територіальної  громади, закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право  повного оперативного управління КЗ ДЮСШ «Юність» володіє, користується та розпоряджається зазначеним рухомим та нерухомим майном за погодженням засновником у встановленому порядку.

6.7. КЗ ДЮСШ «Юність» забезпечує збереження переданого йому для користування майна, утримує та експлуатує основні засоби у відповідності з технічними правилами і вимогами охорони праці та техніки безпеки. Майно, що стало непридатним до подальшого використання, КЗ ДЮСШ “Юність” має право списувати за погодженням із галузевим органом виконавчої влади, акти на списання затверджуються засновником відповідно до діючого порядку.

 • Відчуження, приватизація, надання згоди на передачу (прийняття) до іншої (з іншої) форми власності та придбання об'єктів спільної власності району здійснюється на підставі відповідного рішення сесії районної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Збитки, заподіяні КЗ ДЮСШ “Юність” в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 • Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в КЗ ДЮСШ «Юність» здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
 • За стан фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та звітності безпосередньо відповідає «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти» Компаніївської селищної ради
 • Перелік документів, які повинна мати КЗ ДЮСШ «Юність», порядок обліку та звітності затверджуються Міністерством молоді та спорту України.
 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КЗ ДЮСШ «ЮНІСТЬ»

7.1. Загальний контроль за діяльністю КЗ ДЮСШ «Юність» засновник та галузевий орган управління Компаніївської селищної ради.

7.2. Безпосередній контроль за діяльністю КЗ ДЮСШ «Юність» здійснює її директор.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю КЗ ДЮСШ «Юність» здійснюється відповідно чинного законодавства.

7.4. Контроль за використанням та збереженням комунального майна КЗ ДЮСШ «Юність» здійснює безпосередньо її директор та засновник закладу.

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ КЗ ДЮСШ «ЮНІСТЬ» У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

8.1. КЗ ДЮСШ «Юність» за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

8.2. КЗ ДЮСШ «Юність» має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

8.3. За наявності відповідних умов КЗ ДЮСШ «Юність» може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КЗ РДЮСШ “ЮНІСТЬ”

9.1. Ліквідація та реорганізація проводиться за ініціативою засновника — Компаніївською селищною радою згідно з чинним законодавством.

9.2. У випадку реорганізації права та обов’язки КЗ ДЮСШ «Юність» переходять його правонаступнику відповідно до чинного законодавства України.

9.3. При ліквідації та реорганізації КЗ ДЮСШ «Юність» працівникам гарантується забезпечення їх прав у відповідності до діючого трудового законодавства України.