Компаніївка
  • Головна
  • Рішення сесій
  • 2020 рік
  • №110 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Феленюк Ніні Василівні для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ: 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебуваю
Переглядів: 716

№84 Про місцеву програму фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - «Турбота - 2021»

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

третьої сесії селищної ради

восьмого скликання

від 22 грудня 2020 року                                                                                  №84

смт Компаніївка

Про місцеву програму фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - «Турбота - 2021»

На підставі статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про соціальні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити місцеву програму фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - «Турбота - 2021» (додається).
  2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Селищний голова                                                        Олександр МАСЛЮКОВ

Додаток 1

Додаток

до рішення селищної ради

від 22 грудня 2020 року №84

Місцева програма фінансування виплат компенсації фізичним особам, які

надають соціальні послуги «Турбота-2021»

 

І.Мета програми

Місцева програма виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги розроблена з метою сприяння особам, які за своїм фізичним станом потребують сторонньої допомоги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 «Про затвердження порядку при­значення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

Розрахунок потреби коштів

1.На обслуговування інвалідів І групи працездатним особам з розрахунку 15% прожиткового мінімуму за кожен період:

З 1- 6 міс. 2270,00 грн. х 15% х 6 осіб х 6 міс. = 12258,00 грн.

З 7 – 11 міс. 2379,00 грн. х 15% х 6 осіб х 5 міс.= 10705,50 грн.

З 12 міс.2481,00 грн. х 15% х 6осіб х 1 міс.= 2232,90 грн.

Всього: 25196,40 грн.

2.На обслуговування інвалідів ІІ групи та дітей – інвалідів працездатними особами з розрахунку 10% прожиткового мінімуму за кожен період:

З 1- 6 міс. 2270,00 грн. х 10%  х 1 осіб х 6 міс. = 1362,00 грн.

З 7 – 11 міс. 2379,00 грн. х 10 % х  1 осіб х 5 міс.= 1189,50 грн.

З 12 міс.2481 грн. х 10% х 1 осіб х 1 міс.= 248,10 грн.

Всього: 2799,60грн.

3.На обслуговування інвалідів ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаними такими в порядку, затвердженому МОЗ працездатними особами з розрахунку 7% прожиткового мінімуму за кожен період:

З 1- 6 міс. 2270,00 грн. х  7%  х 6 осіб х  6 міс. = 5720,40 грн.

З 7 – 11 міс. 2379,00 грн. х  7% х 6 осіб х 5 міс. = 4995,90 грн.

З 12 міс.2481,00 грн. х 7%  х 6 осіб х 1 міс.= 1042,02 грн.

Всього: 11758,32 грн.

4.На обслуговування інвалідів І групи не працездатним особам з розрахунку 15% прожиткового мінімуму за кожен період:

З 1- 6 міс. 1769,00 грн. х 15% х 1 осіб х 6 міс. = 1592,10грн.

З 7 – 11 міс. 1854,00 грн. х 15% х 1 осіб х 5 міс.= 1390,50 грн.

З 12 міс.1934,00 грн. х 15% х 1осіб х 1 міс.= 290,10 грн.

Всього: 3272,70грн.

Всього на 2021 рік – 43027.02 грн.

3.Умови призначення компенсації та терміни

Компенсаційні виплати призначаються і виплачуються фізичним особам на поточний бюджетний рік в межах бюджетних призначень в розмірах І порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558. Дозволено виплати проводити відповідно до фактичної потреби в межах лишку коштів за програмою. Призначення компенсаційних виплат в обсягах більших ніж передбачено програмою не проводиться. Послуги можуть надавати і непрацездатні особи. Кошти, нараховані на кінець року, які не встигли виплатити в поточному році, переходять для виплати на наступний фінансовий рік.

4.Виконання програми

Виконання програми покласти на виконавчий комітет Компаніївської селищної ради.

5.Ресурсне забезпечення

Потреба на виконання програми

Джерело фінансування

Сума (грн)

1.На обслуговування інвалідів І групи працездатним особам з розрахунку 15%прожиткового мінімуму.

Кошти місцевого бюджету

25196,40

2. На обслуговування інвалідів ІІ групи та дітей-інвалідів працездатними громадянами

Кошти місцевого бюджету

2799,60

3.На обслуговування інвалідів ІІІ групи та дітей  та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги, визнаними такими в порядку, затвердженому МОЗ працездатними особами.

Кошти місцевого бюджету

3272,70

Разом:

Кошти місцевого бюджету

43027,02

6.Очікувані кінцеві результати реалізації програми

Реалізація програми сприятиме розв'язанню проблем окремих соціально незахищених громадян.

7.Організація виконання програми та контролю

Виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 «Про затвер­дження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які на­дають соціальні послуги».

8.Термін реалізації програми

Термін реалізації програми з 1 січня по 31 грудня 2021року.