Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2020 рік
 • №128 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам Бірзул Тетяні Анатоліївні, Бірзулу Віктору Андрійовичу, Тарасенку Анатолію Івановичу, Бондаренку Леоніду Анатолійовичу, Зобенку Леоніду Олексійовичу, Косорукову Миколі
Переглядів: 685

№68 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду громадянці Калабіній Оксані Миколаївні

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

другої сесії селищної ради

восьмого скликання

 

від 11 грудня 2020 року                                                                                 №68

смт Компаніївка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду громадянці Калабіній Оксані Миколаївні

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 років громадянці Калабіній Оксані Миколаївні (КВЦПЗ – 01.07) для ведення городництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі на території Компаніївської селищної ради Компаніївського району Кіровоградської області (в межах населеного пункту), керуючись статтями 12, 19, 36, 93, 124, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України, статі 15 Закону України “Про оренду землі”, пункту 34 статі 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та розглянувши заяву громадянки Калабіної Оксани Миколаївни і враховуючи позитивний висновок про розгляд документації із землеустрою №4503/82-20 від 06.10.2020,

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років, громадянці Калабіній Оксані Миколаївні (КВЦПЗ – 01.07) для ведення городництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі на території Компаніївської селищної ради Компаніївського району Кіровоградської області (в межах населеного пункту) з них по угіддях:
 • Земель сільськогосподарського призначення – ріллі, для городництва  – 0,3339 га (3339,0 м2);
 • Земель сільськогосподарського призначення – ріллі, для городництва – 1,0622 га (10622,0 м2).
 1. Надати громадянці Калабіній Оксані Миколаївні в оренду, терміном на 7 (сім) років, земельну ділянку комунальної власності загальною площею 0,3339 га (3339,0 м2) для городництва (КВЦПЗ – А 01.07), кадастровий номер 3522884300:52:000:0037, яка розташована на території Компаніївської селищної ради, Кропивницького району, Кіровоградської області (в межах населеного пункту) с. Вишнівка, з них по угіддях:
 • Земель сільськогосподарського призначення – ріллі, для городництва – 0,3339 га (3339,0 м2).
 1. Надати громадянці Калабіній Оксані Миколаївні в оренду, терміном на 7 (сім) років, земельну ділянку комунальної власності загальною площею 1,0622 га (10622,0 м2) для городництва (КВЦПЗ – А 01.07), кадастровий номер 3522884300:52:000:0038, яка розташована на території Компаніївської селищної ради, Кропивницького району, Кіровоградської області (в межах населеного пункту) с. Вишнівка, з них по угіддях:
 • Земель сільськогосподарського призначення – ріллі, для городництва – 1,0622 га (10622,0 м2).
 1. Затвердити наступні умови договору оренди:

- Грошова плата вноситься на спеціальний бюджетний рахунок Компаніївської селищної ради р/р UA058999980334159815000011485 код класифікації доходів бюджету 18010900, за земельну ділянку площею 0,3339 га (3339,0 м2) для городництва (КВЦПЗ – А 01.07), кадастровий номер 3522884300:52:000:0037, у розмірі  3,0% від грошової оцінки землі в рік, (вартість земельної ділянки 5034,39 гривень станом на 01.01.2020 орендна плата станом на 01.01.2020 становить 151,03 гривень), за земельну ділянку площею 1,0622 га (10622,0 м2) для городництва (КВЦПЗ – А 01.07), кадастровий номер 3522884300:52:000:0038, у розмірі 6,0% від грошової оцінки землі в рік, (вартість земельної ділянки 25494,28 гривень станом на 01.01.2020 орендна плата станом на 01.01.2020 становить 1529,66 гривень), що в сумі становить 1680,69 грн., в терміни відповідно до Податкового кодексу України з підтвердженням орендної плати копією платіжного доручення, наданого до Компаніївської селищної ради,

- за несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня у розмірі встановленої чинним законодавством ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку;

- обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням  коефіцієнтів індексації

- недопустимість зміни цільового призначення;

 1. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ