Компаніївка
Переглядів: 1684

№748 Про селищний бюджет Компаніївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 11511000000)


УКРАЇНА
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять третьої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 24 грудня 2019 року №748

смт Компаніївка

Про селищний бюджет Компаніївської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
(код бюджету 11511000000)

 

На підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України , Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Кіровоградської обласної ради від 10 грудня 2019 року № 715 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік»:
селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 58985045 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 57786245 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету - 1198800 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 58985045 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 53760173 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету - 5224872 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 4026072 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 4026072 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами гідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік:
1. Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету, згідно з додатком 6 до цього рішення;
2. Перелік природоохоронних об’єктів та заходів, фінансування яких буде проводиться за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища, згідно з додатком 8 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 10997013 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу України;
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
1) оплата праці працівників бюджетних установ;
2) нарахування на заробітну плату;
3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
4) забезпечення продуктами харчування;
5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
6) поточні трансферти населенню;
7) поточні трансферти місцевим бюджетам;
8) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування;
9) оплату енергосервісу.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
11. Фінансовий відділ Компаніївської селищної ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів розглядає та готує перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету за підписом селищного голови
12. Відповідно до п.8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, додаткових дотацій та субвенцій, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку .
13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
15. Додатки 1-8 є невід’ємною частиною цього рішення.
16. Оприлюднити дане рішення у встановленні законодавством терміни.
17.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку

 

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

 

      Додаток 1    
      до рішення селищної ради від 24.12.2019р.№748
      "Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік"
     
ДОХОДИ

селищного бюджету на 2020 рік
11511000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   40 382 138,00 40 245 138,00 137 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   22 872 600,00 22 872 600,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22 872 000,00 22 872 000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 19 222 000,00 19 222 000,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   600,00 600,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  600,00 600,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2 460 000,00 2 460 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  14 909 538,00 14 909 538,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  7 643 101,00 7 643 101,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  155 000,00 155 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  341 000,00 341 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  115 000,00 115 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4 650 000,00 4 650 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  984 601,00 984 601,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   7 266 437,00 7 266 437,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 840 000,00 2 840 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  4 126 437,00 4 126 437,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  137 000,00 0,00 137 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  137 000,00 0,00 137 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 117 000,00 0,00 117 000,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1 614 800,00 553 000,00 1 061 800,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   38 000,00 38 000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   38 000,00 38 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  505 000,00 505 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   95 000,00 95 000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   25 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00
24060000 Інші надходження   25 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  15 000,00 0,00 15 000,00 0,00
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,00 0,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 046 800,00 0,00 1 046 800,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 046 800,00 0,00 1 046 800,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1 046 800,00 0,00 1 046 800,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 0,00 0,00 0,00
33010000 Кошти від продажу землі   0,00 0,00 0,00 0,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 41 996 938,00 40 798 138,00 1 198 800,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   16 988 107,00 16 988 107,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   16 988 107,00 16 988 107,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 15 187 000,00 15 187 000,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  14 128 900,00 14 128 900,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  1 058 100,00 1 058 100,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 278 100,00 1 278 100,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 278 100,00 1 278 100,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 523 007,00 523 007,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 265 087,00 265 087,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 257 920,00 257 920,00 0,00 0,00
X Разом доходів 58 985 045,00 57 786 245,00 1 198 800,00 0,00
           
           
  Селищний голова     Олександр МАСЛЮКОВ
           

 

      Додаток 2    
      до рішення селищної ради від 24.12.2019р.№748
      "Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік"
     
ФІНАНСУВАННЯ

селищного бюджету на 2020 рік
11511000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
X Загальне фінансування 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
X Загальне фінансування 0,00 -4 117 877,00 4 117 877,00 4 117 877,00
           
           
  Селищний голова     Олександр МАСЛЮКОВ

 

 

РОЗПОДІЛ
видатків селищного бюджету на 2020 рік
11511000000                                
(код бюджету)                               (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів селищного бюджету,  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці (код 2110) комунальні послуги та енергоносії (код 2270) оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16
0100000     Компаніївська селищна рада 53 668 368,00 53 564 868,00 31 464 320,00 3 489 830,00 103 500,00 5 316 677,00 4 117 877,00 4 117 877,00 1 198 800,00 0,00 0,00 4 117 877,00 58 985 045,00
0110000     Компаніївська селищна рада 53 668 368,00 53 564 868,00 31 464 320,00 3 489 830,00 103 500,00 5 316 677,00 4 117 877,00 4 117 877,00 1 198 800,00 0,00 0,00 4 117 877,00 58 985 045,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 907 602,00 9 907 602,00 7 640 000,00 268 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907 602,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6 093 843,00 6 093 843,00 4 098 000,00 531 607,00 0,00 496 800,00 0,00 0,00 496 800,00 0,00 0,00 0,00 6 590 643,00
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 26 332 503,00 26 332 503,00 18 067 400,00 2 452 278,00 0,00 591 805,00 91 805,00 91 805,00 500 000,00 0,00 0,00 91 805,00 26 924 308,00
      у т.ч за рахунок:                          
      освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  14 128 900,00 14 128 900,00 11 580 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 128 900,00
      дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 278 100,00 1 278 100,00 1 047 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 278 100,00
      субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 173 282,00 173 282,00 142 034,00 0,00 0,00 91 805,00 91 805,00 91 805,00 0,00 0,00 0,00 91 805,00 265 087,00
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1 391 035,00 1 391 035,00 1 100 000,00 36 535,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 1 441 035,00
0111162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 7 240,00 7 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 240,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
0113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 118 000,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 291 000,00 291 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 35 700,00 35 700,00 29 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 700,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 188 527,00 188 527,00 127 720,00 14 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 527,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 724 236,00 724 236,00 402 000,00 188 236,00 0,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 899 236,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2 718 682,00 2 718 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 718 682,00
      у т.ч за рахунок інших субвенцій 257 920,00 257 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 920,00
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 103 500,00 0,00 0,00 0,00 103 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 500,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 851 072,00 3 851 072,00 3 851 072,00 0,00 0,00 0,00 3 851 072,00 3 851 072,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00
0118120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00
0119110 9110 0180 Реверсна дотація  830 100,00 830 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 100,00
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 1 058 100,00 1 058 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058 100,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00
X X X УСЬОГО 53 668 368,00 53 564 868,00 31 464 320,00 3 491 830,00 103 500,00 5 316 677,00 4 117 877,00 4 117 877,00 1 198 800,00 0,00 0,00 4 117 877,00 58 985 045,00
                                 
                                 
  Селищний голова     Олександр  МАСЛЮКОВ              
                                 
                                 

 

 

Додаток 4

до рішення селищної ради

від  24 грудня 2019 року № 748

«Про селищний бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

 

Перелік

головних розпорядників коштів селищного бюджету та

схема підпорядкування розпорядників бюджетних коштів

нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним

розпорядникам на 2020 рік

 

№ п/п

Найменування головних розпорядників коштів районного бюджету

Найменування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів

розпорядники коштів селищного  бюджету нижчого рівня

одержувачі коштів селищного бюджету

1

2

3

4

1

Компаніївська селищна рада

Компаніївський дитячий навчальний заклад №1

Компаніївський дитячий навчальний заклад №2

Живанівський дитячий навчальний заклад №3

                           Живанівський будинок    культури

Першотравенський сільський  будинок культури

Комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради

Компаніївська дитяча музична школа

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Компаніївської селищної ради

Голубієвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Компаніївської селищної ради

Живанівська сільська бібліотека філія

Голубієвицька сільська бібліотека філія

Першотравенська сільська бібліотека філія

Компаніївська селищна виборча комісія Компаніївського району Кіровоградської області

Сільське комунальне підприємство «Компаніївське»

Комунальне підприємство  «Благоустрій смт Компаніївка»

Компаніївська селищна організація  ветеранів

 
   

Селищний голова                                          Олександр МАСЛЮКОВ

 

                                Додаток №5        
                                до рішення селищної ради від 24 грудня 2019 року №748 "Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік"
                                   
Міжбюджетні трансферти   на 2020 рік
  11511000000                                      
  (код бюджету)                                      
Код Найменування  бюджету -одержувача/надавача міжбюджетного трансферту   трансферти з інших місцевих бюджетів   трансферти іншим бюджетам
Дотація з місцевого бюджету здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету субвенції загального фонду   Субвенції загального фонду на утримання обєктів спільного користування :
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету  у тому числі проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і  корекційно-розвиткових занять(послуг)  та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку  для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти Інші субвенції з місцевого бюджету (відшкодування вартості  перевезення населення комунальним транспортом селищної ради) разом Інша діяльність у сфері державного управління (утримання трудового архіву) утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Забезпечення діяльності музеїв i виставок Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Забезпечення діяльності бібліотек Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної  роботи з дітьми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  Первинна медична допога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  Багатопрофільна стаціонарна медична допопога населенню Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоровя за рахунок субвенції з державного бюджету
видатки споживання видатки розвитку 
99000000000 Державний бюджет   1058100,0 14128900,0         15187000,0                      
11100000000 Обласний бюджет 1278100,0     265087,0 173282,0 91805,0   1543187,0                      
11309000000 Районний бюджет                 72300,0 241900,0 624300,0 80100,0 442700,0 330000,0 600000,0 471500 101800 435400 1058100
11309505000 Сільський бюджет Губівської сільської ради             45340,0 45340,0                      
11309501000 Сільський бюджет Виноградівської сільської ради             57780,0 57780,0                      
11309502000 Сільський бюджет Водянської  сільської ради             57780,0 57780,0                      
11309514000 Сільський бюджет Софіївської сільської ради             57780,0 57780,0                      
11309511000 Сільський бюджет Петрівської  сільської ради             12100,0 12100,0                      
11309513000 Сільський бюджет Сасівської сільської ради             27140,0 27140,0                      
                                         
  Всього по району 1278100,0 1058100,0 14128900,0 265087,0 173282,0 91805,0 257920,0 17253194,0 72300,0 241900,0 624300,0 80100,0 442700,0 330000,0 600000,0 471500,0 101800,0 435400,0 1058100,0
                                         
                                         
                                         
  Селищний голова       Олександр МАСЛЮКОВ                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 

            до рішення селищної  ради
            від   24 грудня   2019  року   №748 "Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік"
        ПЕРЕЛІК        
   обєктів, фінансування яких здійснюється у 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету 
11511000000              
(код бюджету)              
                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми ,підпрограми
згідно з Типовою програмною  класифікацією видатків та кредитування місцеих бюджетів
Найменування об’єкта відповідно  до проектно- кошторисної документації  Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Компаніївська селищна рада     3851072   3851072
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської області 2020 3851072   3851072
    всього        3851072   3851072
                 
                       Селищний голова                                                   Олександр МАСЛЮКОВ    

 

              до рішення селищної ради  
              від  24 грудня  2019 року № 748 "Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік"
             
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих  (регіональних) програм  у 2020 році  
11511000000                  
(код бюджету)                     (грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву, регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Компаніївська селищна рада         7917994 3739922 4178072 4026072
0111162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування яким виповнилося 18 років на 2020-2022 роки рішення селищної ради від 06.12.2019р.№728 7240 7240 0 0
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових  категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2019-2020 рік рішення селищної ради від 09.08.2019р.№605 60000 60000 0 0
0113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» Програма “Молодь Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади” рішення селищної ради від 18.12.2018р.№350 118000 118000 0 0
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 291000 291000 0 0
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 35700 35700 0 0
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма
соціального захисту населення
Компаніївської селищної ОТГ
на 2019 - 1923 рік
рішення селищної ради від 18.12.2018р.№351 20000 20000 0 0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 175000 0 175000 175000
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 59000 59000 0 0
0116013 6013 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 310000 310000 0 0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 2720682 2720682 0 0
116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства   "Програма регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними
методами у Компаніївській ОТГ на 2019-2022 роки"
рішення виконавчого
комітету Компаніївської
селищної ради
від 05 березня 2019 року №259
10000 10000 0 0
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою Селищна програма розвитку земельних відносин по Компаніївській селищній раді на 2016-2020 роки рішення селищної ради від 22 грудня 2016 року       №  207 103500 103500 0 0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 3851072   3851072 3851072
0118120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах Програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Компаніївської селищної ради на 2018-2022 роки рішення селищної ради від 04 травня 2018 року №171 4800 4800 0 0
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів "Програма  соціально- економічного розвитку Компаніївської селищної ради обєднаної територіальної громади на 2020 рік" рішення селищної ради від 24.12.2019р.№747 152000 0 152000 0
  Всього          7917994 3739922 4178072 4026072
                   
                   
                   
  Селищний голова   Олександр МАСЛЮКОВ            

 

        до рішення селищної ради
        від 24 грудня  2019  № 748 "Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік"
       
ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів та об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2020 році за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища
            (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, природоохоронного заходу Загальна кошторисна вартість Залишкова вартість на початок 2019 року Разом видатків на 2019 рік
1 2 3 4 5 6 7
0100000   Компаніївська селищна рада       152 000,0
0110000   Компаніївська селищна рада       152 000,0
0118340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фодів       152 000,0
    з них на: облаштування клумби     40 000,0
Проведеня в селищі заходів з озеленення території міст і сіл     12 000,0
підгортання сміттєзвалища     100 000,0
    Усього видатків   0,0 0,0 152 000,0
             
             
      Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ  

Результати голосування:
«За» - 15
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова О.Маслюков.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Басистта Людмила Вікторівна ЗА
2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
3 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА
4 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
5 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
6 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
7 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
8 Панасюк Юрій Іванович ЗА
9 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
10 Прищепа Павло Іванович ЗА
11 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
12 Середа Анатолій Іванович ЗА
13 Федоров Сергій Володимирович ЗА
14 Фролова Анна Миколаївна ЗА
15 Шмега Михайло Богданович ЗА