Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2019 рік
 • №719 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянину Верешку Олегу Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ве
Переглядів: 1823

№749 Про затвердження Програми Місцевого економічного розвитку Компаніївської ОТГ Кіровоградської області та план дії з її впровадження


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять третьої сесії селищної ради
восьмого скликання

 

від 24 грудня 2019 року № 749
смт Компаніївка


Про затвердження Програми
Місцевого економічного розвитку
Компаніївської ОТГ Кіровоградської області
та план дії з її впровадження

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», Стратегії сталого розвитку Компаніївської Селищної об’єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019 –2027роки
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму Місцевого економічного розвитку Компаніївської ОТГ Кіровоградської області та план дії з її впровадження (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально – економічного розвитку.Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

Результати голосування:
«За» - 17
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова О.Маслюков.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Басиста Людмила Вікторівна ЗА
2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
3 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА
4 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
5 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
6 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
7 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
8 Панасюк Юрій Іванович ЗА
9 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
10 Прищепа Павло Іванович ЗА
11 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
12 Середа Анатолій Іванович ЗА
13 Федоров Сергій Володимирович ЗА
14 Фролова Анна Миколаївна ЗА
15 Шмега Михайло Богданович ЗА
16 Даум Катерина Володимирівна ЗА
17 Матушенко Світлана Володимирівна ЗА

 

       
   
     
 

ПРОГРАМА

МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

КОМПАНІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

та

ПЛАН ДІЇ З ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

Програма місцевого економічного розвитку Компаніївської об’єднаної територіальної громади та План дії її впровадження розроблені в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

                                                                             ЗМІСТ

Вступ………..………………………………………………………………………………….…..…3

Частина 1. Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку……………………………………4

Частина 2. Проекти місцевого економічного розвитку……………………………………………7

Частина 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку……………22

Додаток 1…………………………………………………………………………………………….27

ВСТУП

             Програма місцевого економічного розвитку Компаніївської об’єднаної територіальної громади та План дій з її впровадження (далі-Програма) розроблена в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

Над підготовкою Програми працювали члени Робочої групи з місцевого економічного розвитку, яка створена у громаді, і до складу якої увійшли представники різних цільових груп (Додаток 1 до Програми). Робоча група працювала у тісній співпраці із зовнішнім незалежним консультантом з місцевого економічного розвитку на всіх етапах підготовки Програми, в тому числі упродовж семінарів в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE та під час 3-х візитів консультанта у громаду. Результатом спільної роботи громади і експерта також є підготовлений Економічний профіль громади.

При розробці Програми було взято до уваги опитування депутатів, керівників громадських організацій, підприємств, установ та закладів на території громади щодо загального стану розвитку громади, основних проблем, пріоритетних галузей, які слід розвивати, можливостей та перешкод ведення підприємницької діяльності на території Компаніївської об’єднаної громади. Також було проаналізовано опитування громадян щодо проблем, які існують в громаді, які заважають громаді розвиватися, і визначити напрямки розвитку для покращення життя в громаді.

Економічний профіль громади містить зведену інформацію про ресурси громади: місцеве економічне середовище; населення; трудові ресурси; ринки; економічну базу; інфраструктуру; комунікації та комунальні послуги; навколишнє середовище; життя в громаді; професійні послуги; соціальний капітал; місцеве самоврядування; податки; громадські організації; природні ресурси, а також інформацію про стратегію розвитку ОТГ, SWOT аналіз громади. Підтримання Профілю в актуальному стані та регулярне оновлення його даних є абсолютно необхідним, і це є завданням Робочої групи з МЕР.

Програма МЕР відповідає Стратегії розвитку громади і розроблена на її виконання в частині розвитку місцевої економіки. За потреби можна вносити зміни у Програму, але ці зміни обов’язково мають відповідати Стратегії розвитку громади.

Метою Програми місцевого економічного розвитку є:

- підтримка існуючого бізнесу;

- стимулювання підприємницької діяльності та появи нового бізнесу, підтримка їх розвитку;

- розвиток  трудових ресурсів, в тому числі молоді;

- залучення нового бізнесу та інвестицій, враховуючи екологічні стандарти та підвищення конкурентоздатності  громади.

              Програма складається із:

- стратегічного бачення і цілей економічного розвитку громади ,визначених у Стратегії;

- набору конкретних проектів місцевого економічного розвитку, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку громади;

- плану дій із впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

               Кожен проект – це логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, реалізація яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

               Програма містить перелік конкретних проектів, які реалізовуватиме громада у найближчій перспективі. Цей перелік не є вичерпний. Члени робочої групи з місцевого економічного розвитку за потреби можуть прийняти рішення додатково включити у Програму один чи декілька проектів.

Реалізація даної Програми покладається на членів Робочої групи з місцевого економічного розвитку та осіб, відповідальних за виконання конкретного проекту, із можливим залученням всіх зацікавлених осіб.

Частина 1.

Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку

Стратегічне бачення розвитку Компаніївської ОТГ – самодостатня, енергетично незалежна, заможна територіальна громада, з якісними медичними, культурними та освітніми послугами, з розвиненою логістичною структурою, з інвестиційно-привабливими малими населеними пунктами за рахунок високотехнологічного сільськогосподарського виробництва, відновних природних джерел енергії, розбудови підприємств з використанням новітніх технологій на основі місцевих природніх ресурсів, розвитку бізнесу, зеленого туризму. Наша громада – джерело дитячих мрій, перлина відпочинку та оздоровлення, комфортне, екологічно чисте місце, де працюють висококваліфіковані спеціалісти та проживають успішні, забезпечені, здорові, культурні, дружньо згуртовані, освічені люди в злагоді з довкіллям.

Для досягнення стратегічного бачення, у Стратегії розвитку громади, серед інших, визначено наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку ОТГ:

Стратегічна ціль 1: Розвиток соціального капіталу громади за допомогою освіти, культури та партнерської співпраці у середині спільноти та з зовнішніми партнерами.

Операційна ціль 1.2. Навчально-консультаційна підтримка місцевих підприємців.

Стратегічна ціль 2: Збалансований економічний розвиток громади, який базується на місцевих природних, географічних та соціальних ресурсах.

Операційна ціль 2.1. Створення умов для місцевих інвестицій та розвитку малих і середніх підприємств у сферах сільського господарства, переробки, торгівлі та послуг.

Операційна ціль 2.2. Сприяння економічній активності та економічному співробітництву населення громади.

Операційна ціль 2.3. Підтримка розвитку агротуризму та багатоаспектного туризму на основі традиційних ремесел.

Операційна ціль 2.4. Створення умов для ефективного використання місцевих ресурсів – мінералів та енергії з альтернативних джерел.

 

Частина 2.

Проекти місцевого економічного розвитку

 

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ № 1

 

1.Назва проекту

«Організація на базі Компаніївського районного будинку культури сучасного Центру підтримки підприємництва (ЦПП)»

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проект

Стратегічна ціль 1: Розвиток соціального капіталу громади за допомогою освіти, культури та партнерської співпраці у середині спільноти та з зовнішніми партнерами.

Операційна ціль 1.2. Навчально-консультаційна підтримка місцевих підприємців.

3. Мета та завдання/цілі проекту

(підтримка існуючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток робочої сили) 

Мета: розвиток підприємницької освіти та культури шляхом навчання, партнерства, обміну досвідом на базі Компаніївського районного будинку культури шляхом облаштування Центру підтримки підприємництва

розвиток підприємницької освіти та культури шляхом навчання, партнерства, обміну досвідом

Завдання проекту:

·         Облаштувати приміщення та комфортні умови для діяльності ЦПП на базі Компаніївського районного будинку культури.

 • Наповнити роботу ЦПП діяльністю з розвитку  підприємництва та підприємницьких навичок у місцевих мешканців громади, особливо у молоді та жінок.

·         Створення додаткових джерел доходів для мешканців громади від реалізації виробленої продукції та надання послуг

·         Забезпечення мешканців громади додатковими видами продукції та послуг

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Компаніївської ОТГ

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проекту

Мешканці Компаніївської ОТГ в т.ч. молодь, жінки – 6 000 осіб

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Місцеві підприємці громади а також в цілому мешканці громади до сих пір позбавлені сучасних можливостей, сприймаючи бізнес середовище, як запеклих конкурентів у боротьбі за ресурси. Це наслідки (передусім, ментальні) радянської деформації та звички вести бізнес, як у «дев'яностих». А тим часом решта світу живе у реальності, де можливості для бізнесу необмежені. Усі конкурують за клієнта, а не вигоди для бізнесу. Ефективні комунікації між підприємцями взаємно збагачують їх бізнеси, приносять нові ідеї до розширення виробництва, об’єднують для експорту. Необхідно місцевих підприємців та зацікавлених мешканців, особливо молодь, жінок громади вчити відкрито взаємодіяти, ділитися власним досвідом та об’єднуватися задля спільних цілей.

Відсутність спільного бізнес простору, тематичних заходів, які  об’єднували, розвивали б місцевий бізнес, мешканців між собою, давали можливість їм спілкуватися, обмінюватися досвідом, вчитися один у одного. Також в громаді відсутня платформа, де майбутні/потенційні підприємці могли б почути позитивні приклади ведення бізнесу та надихнутися на започаткування власної  справи.

Також у зв’язку зі зменшенням кількості вільних робочих місць, проблема працевлаштування працездатних мешканців громади залишається актуальною. Відсутність коштів для започаткування власного бізнесу, відсутність досвіду роботи не дає можливості людям вільно конкурувати на сучасному ринку праці та отримувати доходи.

Зокрема і у зв’язку з цим молодь громади змушена виїжджати за межі громади, регіону а то й навіть країни в пошуках роботи, де вони, в основному, виконують некваліфіковану  роботу в складних умовах, втрачаючи здоров’я та можливість для професійного зростання та самореалізації. Все це призводить до того, що в перспективі на території громади не буде кваліфікованих працівників з відповідними та потрібними вміннями, знаннями, навичками. Все це негативно позначається як на соціальному так і на економічному розвитку громади.

Реалізація проекту дозволить цільовим групам отримувати всі основні послуги характерні для центрів підтримки підприємництва (презентації, навчання, знайомства, комунікація, консультації, можливість попрацювати за ноутом, друк та копіювання, доступ до швидкісного інтернету, місце для проведення ділових зустрічей, міні кухня тощо).  

7. Доцільність проекту

Формування такого простору закріплено Стратегією розвитку громади.

Серед населення громади значну частку складає молодь, жінки працездатного віку яким таким чином можна запропонувати альтернативу традиційному працевлаштуванню шляхом розвитку підприємницьких навиків та вмінь. Розвиток і підтримка мікро- та малого підприємництва а особливо молодіжного, жіночого є запорукою сталого розвитку громади.

8. Опис проекту

Ідея проекту в тому, щоб створити майданчик, в умовах якого одночасно одні набували підприємницькі вміння, другі отримували консультації, інших спонукав до партнерства та співпраці, популяризував підприємницьку діяльність, а також підвищував громадянську активність через долучення до вирішення проблем мешканців громади. Створюються умови для заняття підприємницькою діяльність молоддю, жінками.

Центр обладнаний засобами для проведення майстер класів, тренінгів, зустрічей, конференцій, з доступом до інтернету, з зонуванням на презентаційну, навчальну, робочу зони, зону релаксу або ігрова зона для дорослих та молоді, дитячу ігрову зону, міні фуд зону.

Центр проводить різноманітну діяльність, зокрема, навчання, консультування, менторство, супровід проектів, надання місця та обладнання для використання підприємцями, які започатковують власну справу.

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

1.      Підготовчий

2.      Організаційний

3.      Створення Центру підтримки підприємництва

4.      Облаштування приміщення для розміщення обладнання

5.      Закупівля та монтаж обладнання.

6.      Проведення тренінгів та майстер-класів для різних цільових груп громади.

7.      Завершальний

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

·      Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Смолінської ОТГ та План дій з її впровадження

·      Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

·      Підготувати заявку-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування.

·      Підготувати проект рішення на сесію Компаніївської селищної ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту або співфінансування у натуральній формі

·      Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

·      Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ

 

Етап 2. Організаційний

2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проекту

2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проекту

2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проектну заявку на реалізацію проекту

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із програмним спеціалістом DOBRE

 

Етап 3. Створення Центру підтримки підприємництва

3.1. Провести громадські обговорення з метою роз’яснення мети, завдань та перспектив функціонування ЦПП

3.2. Сформувати ініціативну групу з питань створення ЦПП

3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення ЦПП, на якому підготувати робочий план із його створення та розподілити завдання між членами

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із членами ініціативної групи з питань створення ЦПП, відповідальна особа за реалізацію проекту

3.4. Підготувати проект Статуту

3.5. Підготувати пакет документів для державної реєстрації ЦПП

3.6. Подати документи для державної реєстрації

3.13. Отримати свідоцтво про реєстрацію

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із членами ініціативної групи з питань створення ЦПП, відповідальна особа за реалізацію проекту

 

Етап 4. Облаштування приміщення для розміщення обладнання

4.1. Оголосити конкурс на вибір підрядника для здійснення ремонту приміщення для розміщення обладнання ЦПП

4.2. Провести, в установленому Законом порядку, тендерну процедуру вибору переможця

4.3.  Узгодити і укласти із переможцем Договір на ремонт приміщення

4.4. Провести ремонтні роботи у приміщенні

Виконавці заходів: відповідальна особа за реалізацію проекту, голова громади, Компаніївська селищна рада

Етап 5. Закупівля та монтаж обладнання

5.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

5.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання

5.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання

5.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання

5.5. Встановити і налагодити роботу обладнання

5.6. Взяти на баланс закуплене обладнання

5.7. Провести навчання персоналу по роботі із встановленим обладнанням

Виконавці заходів: відповідальна особа за реалізацію проекту, голова громади, Компаніївська селищна рада

 

Етап 6. Проведення тренінгів та майстер-класів для різних цільових груп громади.

6.1. Створити план-графік проведення заходів (у співпраці з іншими програмами технічної допомоги та регіональними центрами підтримки та розвитку бізнесу)

6.2. Визначити спеціалістів, в т. ч. підприємців-практиків, що проводитимуть заходи.

6.3. Провести ряд тренінгів для зацікавлених осіб щодо започаткування та сталого ведення бізнесу.

6.4. Провести ряд майстер-класів щодо надання послуг в громаді.

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із членами ініціативної групи з питань створення ЦПП, відповідальна особа за реалізацію проекту

 

Етап 7. Завершальний

7.1. Провести урочисте відкриття ЦПП

7.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

Виконавці заходів: відповідальна особа за реалізацію проекту, виконавчий комітет Компаніївської селищної ради,  Компаніївська селищна рада

11. Очікувані результати від реалізації проекту

- створено ЦПП для мешканців громади

- зростає кількість самозайнятих, підприємців; 

- існуючі підприємницькі структури підвищують свої доходи;

- підтримку отримують особи, готові започаткувати власний бізнес; 

- зростання місцевого підприємництва у сфері малого та середнього бізнесу;

- збільшення кількості нових форм ведення бізнесу, у тому числі кооперативів та/або економічних об’єднань інших форм.

12. Графік реалізації проекту і його тривалість

Тривалість проекту – 12 місяців. Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальна вартість  проекту 687 315,00 грн.

14. Можливі джерела співфінансування проекту

Кошти місцевого бюджету – 275 000,00 грн., в .ч.

1.      Поточний ремонт приміщення – 200 000,00 грн.

2.      Дизайн приміщення – шт. 1 х 10 000,00

3.      Виготовлення ПКД ремонту приміщення – шт. 1 х 15 000,00

4.      Послуги з розробки статуту ЦПП та його державної реєстрації – 15 000,00 грн.

5.      Організація навчання, тренінгів, майстер-класів – 25 000,00 грн.

6.      Набір ігор (настільні «Світ громад», «Молодіжна рада», Монополія», «Мафія» тощо, та для руханок) для молодіжно-дорослої ігрової зони – 10 000 грн.

Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких можна отримати грантове фінансування, в т.ч. кошти Програми DOBRE – 412 315,00 грн.

 1. Ноутбук Dell Vostro 3568 (N058VN3568EMEA01_1901_UBU) Black з ліцензійною версією Windows 10 Home та Office 365 + навушники, миша, килимок. шт. 6 х 19 800,00 = 118 800,00 грн.
 2. Веб камера Logitech Webcam HD Pro C920 (960-001055) - шт. 1 х 4200,00 грн.
 3. Фотоапарат Canon EOS 2000D BK 18-55 DC III (2728C007AA) - шт. 1 х 15500,00 грн.
 4. Штатив Velbon M47 Video - шт. 1 х 1300,00 грн.
 5. Комплект фонів для фото зі стійкою - шт. 2 х 10 000,00 = 20000,00 грн.
 6. МФУ кольорового друку HP LaserJet Pro M180n (T6B70A) – шт. 2 х 7000,00 = 14 000,00 грн.
 7. Проектор Acer H6517ABD (DLP, Full HD, 3200 ANSI Lm) – шт. 1 х 18 415,00 грн.
 8. Проекційний екран Acer T87-S01MW 174x130 см, MW – шт 1 х 2 800,00 грн.
 9. Акустична система JBL PartyBox 300 (JBLPARTYBOX300EU) – шт. 1 х 14 500,00 грн.

10.  Wi-Fi роутер  - шт. 1 х 3 000,00 грн.

11.  Мережевий фільтр, подовжувач шт. 6 х 300,00 = 1 800,00 грн.

 1. Ламинатор+резак 2 в 1 lamiMARK companion 230 (20253) – шт. 1 х 1 500,00 грн.
 2. Биндер Agent B-12 dbl ,брошурирование ручное, формат А4 -шт. 1 х 2 000,00 грн.
 3. Стілець офісний Примтекс Плюс ISO black С-11 - шт. 40 х 500,00 = 20 000,00 грн.
 4. Крісло-мішок - шт.6 х 1700,00 = 10 200,00 грн.
 5. Стіл FLASHNIKA С-21 – шт. 6 х 1700,00 = 10 200,00 грн.
 6. Стіл FLASHNIKA С-12 – шт. 4 х 900,00 = 3 600,00 грн.
 7. Шафа FLASHNIKA Ш-29 – шт. 2 х 1900,00 = 3800,00 грн.
 8. Магнітна дошка Фліпчарт двосторонній 75х100 комбінована маркер-крейда – шт. 2 х 2300,00 = 4 600,00 грн.
 9. Набір кухонних меблів для облаштування мінікухні – шт .1х 15 000,00 грн.
 10. Набір кухонного приладдя (чайник, чашки, ложки, тарілки і т.д.) – шт. 1 х 4 000,00 грн.
 11. Микроволновая печь SAMSUNG MS23F301TFK/EO – 1.шт. – 2 600 грн.
 12. Кавоварка – шт. 1 х 20 000,00 грн.
 13. Куллер – шт.1 х 3 000,00 грн.
 14. Керамическая панель KLIMA7 750W – шт. 5 х 13 300,00 грн. = 66 500,00 грн.
 15. Дитячі меблі та дитяча ігрова зона -  1 шт. – 20 000,00 грн.

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

Виділення приміщення під розміщення обладнання для ЦПП

Оформлення дозволів

Державна реєстрація ЦПП

16. Виконавці проекту(Основні, підтримка, імена осіб)

Загальна координація реалізації проекту:

·         Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці:

·         Снєсарь Лариса Володимирівна – відповідальна особа за реалізацію проекту

·         Підтримка виконання проекту:

Маслюков Олександр Андрійович – селищний голова

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

Діти та молодь віком 12-35 років Компаніївської ОТГ

Профільні майстри громади

Мешканці Компаніївської ОТГ

Місцева влада Компаніївської ОТГ

18. Джерела додаткової інформації

Проект «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ»

https://www.prostir.ua/?news=shkilnyj-kovorkinh-yak-instrument-stymulyuvannya-molodizhnoho-pidpryjemnytstva&fbclid=IwAR3lMmLlM-wxBJu8lYdSfD01DpNzIHXXjbmV_XSWXeFcliRrnVhqI94JqCE, https://www.csi.org.ua/news/vidbulas-prezentacia-proektu-molodizhnyj-klaster-organichnogo-biznesu-baranivskoyi-miskoyi-otg/?fbclid=IwAR3WQ8o4R8G5GxibUAXwfWju1Tlgvl9QBJQe3qeOQAyQ91zew16WuetczME

Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради https://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/tsentr-pidtrymky-pidpryiemnytstva

Коворкінг-клуб у Полтаві https://www.facebook.com/coworking.poltava.3/?__tn__=kC-R&eid=ARBl94Bn6BsjkPhCB5SGnXnhNXPM6bGxge6iHIb1oE6CYdj0k412TUKoh5CqqasERbk0873qwiRH81co&hc_ref=ARS4uHnM-OHKJBpbe2SB_gYpqsxMlZImeOzHZG-vWfP5ET29cB9C_GpR-2I9qp_xC3Q&fref=nf

19. Інше

 

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ № 2

1.Назва проекту

Запуск громадської майстерні з проєктування та моделювання при районному будинку культури смт Компаніївка, Компаніївської об’єднаної громади

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проект

Стратегічна ціль 2: Збалансований економічний розвиток громади, який базується на місцевих природних, географічних та соціальних ресурсах.

Операційна ціль 2.2. Сприяння економічній активності та економічному співробітництву населення громади.

3. Мета та завдання/цілі проекту

(підтримка існуючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток робочої сили) 

Мета проекту: стимулювати мешканців громади до зайняттям підприємницькою діяльністю, яка базуватиметься на здібностях та вподобаннях, отримання доходів від праці, що є продовженням хобі/захопленням, виведення діяльності на якісно новий рівень із залученням сучасних технологій у сфері побутових послуг, технологій і дизайну.

Завдання проекту:

·         Запустити в громаді громадську майстерню, облаштовану сучасним обладнанням з ремонту, переробки та виготовлення предметів побуту, господарювання;

·         Залучити до співпраці місцевих майстрів, надати їм можливість підвищити якість своїх послуг, збільшити обсяг наданих побутових послуг у громаді;

·         Створити умови для розвитку навичок і вмінь молоді, передачі знань від майстрів;

·         Розробити ефективну модель функціонування майстерні через запровадження ринкових пакетів послуг на побутове обслуговування, ремонтні роботи, абонплату;

·         Сприяти згуртованості мешканців громади, спілкуванню та обміну досвідом з питань технологій і дизайну, підприємництва, циркулярної економіки, сталого розвитку.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Компаніївської ОТГ

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проекту

Мешканці Компаніївської ОТГ понад 6 тис. осіб

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Загальний стан економіки, зниження платоспроможності населення та інші економічні фактори обумовили негативні тенденції у сфері побутового обслуговування. За роки незалежності України рівень споживання населенням побутових послуг значно знизився, однак ця сфера досі залишається важливим сектором економічних відносин.

Під побутовими послугами населенню, як правило, розуміють такі види послуг: з ремонту електропобутової техніки; з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; з ремонту велосипедів; з ремонту предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; з ремонту взуття; з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; з ремонту, реставрації та поновлення меблів та інші види послуг.

Сьогоднішня ситуація в сфері побутового обслуговування в сільських, селищних населених пунктах не дає населенню громади можливості одержувати послуги саме за місцем проживання. Більша частина професійних ремонтних сервісів зосереджені в містах, на відміну від сільської місцевості, де умови надання побутових послуг відсутні. 

Технічний рівень оснащення більшості майстрів, що надають побутові послуги на місцях, дуже низький. Переважна кількість обладнання експлуатується понад 15-20 років. Впровадження прогресивних технологій та переоснащення відбувається вкрай повільно. Значна кількість майстрів немає необхідної кваліфікації. Тому часто такі послуги надаються низької якості та без належної гарантії за відсутності альтернативи.

Сільські люди та жителі невеликих містечок не звикли викидати зламані речі та часто не мають грошей на купівлю нових, тому все намагаються полагодити. Ремонт здійснюють самостійно, або звертаються до місцевих майстрів. Однак, нерідко, дома немає спеціальних пристроїв/обладнання для ремонту та й професійних навиків також не вистачає. Послуги ремонту часто є неякісними з тих же причин. Якщо речі не вдається полагодити в громаді, то їх везуть до сервісних центрів обласного центру. Це дорого та затратно по часу. Речі ж, які не вдалося полагодити, викидаються на сміттєзвалища або стихійні смітники (як це заведено у сільського населення). А це погіршує екологічний стан громад.

А також у невеличких населених пунктах люди не мають уявлення, що таке громадський простір і для чого він потрібен. Немає культури спілкування та об’єднання зусиль навколо вирішення спільних проблем.  

Отже, проект націлений на вирішення таких проблем: відсутність якісного побутового обслуговування, зменшити рівень матеріальних та часових затрат на ремонт речей для мешканців громади, відсутність у громаді сучасного громадського простору з практичним призначенням, де можна не тільки що-небудь полагодити, але й змайструвати.

7. Доцільність проекту

Розробка цього проекту обумовлена закріпленими положеннями в Стратегії розвитку громади щодо економічної активності та співробітництва мешканців громади. А також ряду передумов саме: в громаді є декілька майстрів (обробка металу, дерева), які згодні передавати вміння, навички молоді а також поряд в громаді на базі РБК смт. Компаніївка буде запускатись сучасний центр бізнес ініціатив «Формула». Передбачається, що ці два простори будуть взаємодоповнювати одне одного. Як наслідок формування високої якості послуг громадської майстерні, її сучасне обладнання, гнучкі тарифи для різних верств населення, нові послуги з самостійного ремонту речей та постійні навчальні заходи забезпечать популяризацію майстерні серед мешканців громади. А розширення асортименту послуг у майбутньому (наприклад, надання споріднених послуг, продаж супутніх товарів, створення комплексних пропозицій кількох послуг) дозволить збільшити кількість відвідувачів майстерні. Такі осередки здатні стати не лише точкою притягнення місцевих але й одним з об’єктів ділового туризму. Також навчальні заходи у майстерні підготують молодь, яка не буде боятися працювати з традиційним обладнанням та інструментами, буде випробовувати технологічні новинки, активно вивчати старі/нові технології.

8. Опис проекту

Проект розраховано на мешканців Компаніївської об’єднаної громади, які мають схильність до ручної праці, мають навики але не мають можливостей/засобів для надання побутових послуг односельців.

Ідея проекту полягає в тому, щоб створити громадську майстерню із сучасним обладнанням, це дозволять використовувати цей спільний простір (мейкерспейс) та обладнання як для самостійного ремонту речей жителями громади, так і  проводити освітні заходи для дорослих та молоді (майстер класи). Такий простір вирішить  ряд завдань у громадах: сприятиме розвитку місцевого підприємництва (надасть можливість майстрам з ремонту підсилити власні потужності за рахунок оренди комунального приміщення і сучасного обладнання, покращить майновий стан жителів громад; сприятиме згуртованості населення, буде виконувати просвітницьку функцію (у майстерні буде сучасне обладнання, яке не було раніше представлено у громаді), покращить екологію (зламані речі не викидаються на сміттєзвалища або стихійні смітники). Поруч з майстернею можуть відкритися супутні сервіси. Таким чином, майстерня дасть мультиплікативний ефект, оскільки буде впливати на різні аспекти життя громади.

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

1.      Підготовчий

2.      Організаційний

3.      Створення громадської майстерні (положення про майстерню, економічна модель майстерні включно з базовими послугами)

4.      Облаштування приміщення під громадську майстерню

5.      Закупівля обладнання, інструментів та монтаж обладнання

6.      Проведення тренінгів і майстер-класів для згуртування майстрів громади а також для мешканців громади, в т.ч. для молоді

7.      Завершальний

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

·      Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Компаніївської ОТГ та План дій з її впровадження

·      Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

·      Підготувати заявку-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування.

·      Підготувати проект рішення на сесію Компаніївської селищної ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту або співфінансування у натуральній формі

·      Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

·      Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ

 

Етап 2. Організаційний

2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проекту

2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проекту

2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проектну заявку на реалізацію проекту

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із програмним спеціалістом DOBRE, відповідальна особа за реалізацію проекту

 

Етап 3. Створення громадської майстерні (положення про майстерню, економічна модель майстерні включно з базовими послугами)

3.1. Провести громадські обговорення з метою роз’яснення мети, завдань та перспектив функціонування громадської майстерні

3.2. Сформувати ініціативну групу з питань створення громадської майстерні

3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення громадської майстерні, на якому підготувати робочий план із її створення, напрацювання положення про майстерню, економічну модель такої майстерні включно з базовими послугами  та розподілити завдання між членами ініціативної групи

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із членами ініціативної групи з питань створення громадської майстерні, відповідальна особа за реалізацію проекту

 

Етап 4. Облаштування приміщення під громадську майстерню

4.1. Оголосити конкурс на вибір підрядника для здійснення ремонту приміщення для розміщення обладнання громадської майстерні

4.2. Провести, в установленому Законом порядку, тендерну процедуру вибору переможця

4.3.  Узгодити і укласти із переможцем Договір на ремонт приміщення

4.4. Провести ремонтні роботи у приміщенні

Виконавці заходів: відповідальна особа за реалізацію проекту, виконавчий комітет Компаніївської селищної ради,  Компаніївська селищна рада

Етап 5. Закупівля обладнання, інструментів та монтаж обладнання

5.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

5.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання

5.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання

5.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання

5.5. Встановити і налагодити роботу обладнання

5.6. Взяти на баланс закуплене обладнання

5.7. Провести навчання персоналу по роботі із встановленим обладнанням

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із членами ініціативної групи з питань створення громадської майстерні, відповідальна особа за реалізацію проекту, виконавчий комітет Компаніївської селищної ради, Компаніївська селищна рада

 

Етап 6. Проведення тренінгів та майстер-класів для згуртування майстрів громади а також для мешканців громади, в т.ч. для молоді

6.1. Створити план-графік проведення заходів (у співпраці з іншими програмами технічної допомоги та регіональними, місцевими центрами підтримки й розвитку підприємництва)

6.2. Визначити спеціалістів, в т. ч. підприємців-практиків, що проводитимуть заходи

6.3. Провести ряд тренінгів, майстер-класів для майстрів громади, мешканців громади в т.ч. молоді

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Компаніївської ОТГ спільно із членами ініціативної групи з питань створення громадської майстерні, відповідальна особа за реалізацію проекту

 

Етап 7. Завершальний

7.1. Провести урочисте відкриття громадської майстерні

7.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

Виконавці заходів: відповідальна особа за реалізацію проекту, виконавчий комітет Компаніївської селищної ради,  Компаніївська селищна рада

11. Очікувані результати від реалізації проекту

1. Запущено сучасну громадську майстерню;

2. Створено можливості для ремонту, виготовлення продукції та надання послуг під замовлення;

2. Зріс обсяг побутових послуг в громаді;

3. Зросла якість ремонтних послуг, урізноманітнено послуги для мешканців громади; 

4. Зросла активність місцевих жителів, особливо молоді;  

5. Відкриття/Поява нових сервісів;

6. Зріс рівень технологічної освіти в громаді, особливо серед молоді;

7. Популяризовано ідею громадської майстерні у сільських, селищних громадах

12. Графік реалізації проекту і його тривалість

Тривалість проекту – 12 – 15 місяців.

Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальна вартість  проекту 521 150,00 грн.

14. Можливі джерела співфінансування проекту

- Кошти місцевого бюджету – 185 200,00 грн., в т.ч.:

1.      Поточний ремонт, облаштування системи вентиляції, освітлення, електропроводка в приміщені під майстерню шт. 1 х 15000,00

2.      Набір кухонного приладдя (чайник, чашки, ложки, тарілки і т.д.) шт. 1 х 2000,00

3.      Програмне забезпечення Microsoft Office Home and Student 32bit шт. 1 х 3000,00

4.      Система відеоспостереження та її монтаж шт. 1 х 15000,00

5.      Wi-Fi роутер  шт. 1 х 1000,00

6.      Мережевий фільтр, подовжувач шт. 4 х 300,00 = 1200,00

7.      Послуга з дизайну приміщення громадської майстерні шт. 1 х 3000,00

8.      Організація та проведення навчання шт. 1 х 10000,00

- Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких можна отримати грантове фінансування, в т.ч. кошти Програми DOBRE – 335 950,00 грн.

 1. Лазерний станок для різки і гравіювання CTL9060 шт.1 х 110000,00
 2. Рейсмусово-фуговальний станок Metabo HC 260 C-2.8 DNB (2.8 кВт) шт. 1 х 24000,00
 3. Циркулярний станок Holzkraft BKS 500 (4.2 кВт) шт. 1 х 24800,00
 4. Торцовочная пила Metabo KGS 254 M (1.8 кВт) шт.1 х 8300,00
 5. Точильний станок Euro Craft BG 211 (1ю6 кВт) шт. 1 х 1250,00
 6. Свердлильний станок Sturm BD7050 (500 Вт) шт. 1х 7000,00
 7. Угловая шлифмашина Metabo W 24-180 MVT шт. 1 х 6100,00
 8. Фрезер Энергомаш ФР-11120 1200 Вт, цанги-6+8 мм, регулир оборотов, + 6 фрез, кейс шт. 1 х 1700,00
 9. Дриль-Шуруповерт Bosch EasyDrill 12-2,акумуляторна шт. 1 х 4000,00
 10. Сварочный инвертор-полуавтомат Sturm AW97PA280 : 280 А шт. 1 х 6100,00
 11. Гончарний круг шт. 1 х 10000,00
 12. Муфельная печь для обжига керамики, потужністю 3 кВт шт. 1 х 10000,00
 13. Верстак двухтумбовый 1600 с экраном (Т-Т) шт. 1 х 6500,00
 14. Прямострочная промышленная швейная машина с прямым сервоприводом, средние и тяжелые ткани Worlden WD-8700HD шт. 1 х 8000,00
 15. Пилосос промисловий МЕТАВО ASR 25 L SC шт .1 х 7000,00
 16. Напольный электронный кулер Cooper&Hunter H1-LEW White - бутылированная вода нагрев + охлаждение воды шт. 1 х 3000,00
 17. Ноутбук Lenovo V330-15IKB (81AX00J0RA) з передвстановленою Windows 10 Pro шт. 1,00 х 15100,00
 18. 3D принтер GRABER EX шт. 1 х 9100,00
 19. Пластик ABS Monofilament 1,75 мм шт. 20 х 200,00 = 4000,00
 20. Меблі для громадської майстерні (столи, полиці, шафи, стільці) шт.1 х 70000,00

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

Виділення приміщення під розміщення обладнання для Громадської майстерні

Оформлення дозволів

16. Виконавці проекту (Основні, підтримка, імена осіб)

Загальна координація реалізації проекту:

·         Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці:

·         Снєсарь Лариса Володимирівна – відповідальна особа за реалізацію проекту

·         Підтримка виконання проекту:

Маслюков Олександр Андрійович – селищний голова

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

Діти та молодь віком 12-35 років Компаніївської ОТГ

Профільні майстри громади

Мешканці Компаніївської ОТГ

Місцева влада Компаніївської ОТГ

18. Джерела додаткової інформації

Підґрунтя інноваційного прориву http://makerhub.org/pidgruntya-innovacijnogo-prorivu/?fbclid=IwAR3swszfZjp9pgjbUh2X4lOboyuhi66dOPeuLxKcELUwHhZbUHTONtLXZh4

Київ, Одеса, Харків, Львів: мейкерспейси, фаблаби, хакерспейси, майстерні http://makerhub.org/kyiv-all-makerspaces-fablabs-hackerspaces/

19. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 3.

План дій з впровадження

Програми місцевого економічного розвитку

 

 

 

План дій запровадження Програми місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Проект місцевого економічного розвитку № 1: «Організація на базі Компаніївського районного будинку культури сучасного Центру підтримки підприємництва (ЦПП)»

                               

Етап 1. Підготовчий

                               

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

·      Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Смолінської ОТГ та План дій з її впровадження

·      Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

·      Підготувати заявку-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування.

·      Підготувати проект рішення на сесію Компаніївської селищної ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту або співфінансування у натуральній формі

·      Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

·      Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту

                               

 

 

План дій запровадження Програми місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Етап 2. Організаційний

                               

2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проекту

2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проекту

2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проектну заявку на реалізацію проекту

                               

Етап 3. Створення Центру підтримки підприємництва

                               

3.1. Провести громадські обговорення з метою роз’яснення мети, завдань та перспектив функціонування ЦПП

3.2. Сформувати ініціативну групу з питань створення ЦПП

3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення ЦПП, на якому підготувати робочий план із його створення та розподілити завдання між членами

3.4. Підготувати проект Статуту

3.5. Підготувати пакет документів для державної реєстрації ЦПП

3.6. Подати документи для державної реєстрації

3.13. Отримати свідоцтво про реєстрацію

                               

Етап 4. Облаштування приміщення для розміщення обладнання

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

План дій запровадження Програми місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4.1. Оголосити конкурс на вибір підрядника для здійснення ремонту приміщення для розміщення обладнання ЦПП

4.2. Провести, в установленому Законом порядку, тендерну процедуру вибору переможця

4.3.  Узгодити і укласти із переможцем Договір на ремонт приміщення

4.4. Провести ремонтні роботи у приміщенні

                               

Етап 5. Закупівля та монтаж обладнання

                               

5.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

5.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання

5.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання

5.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання

5.5. Встановити і налагодити роботу обладнання

5.6. Взяти на баланс закуплене обладнання

5.7. Провести навчання персоналу по роботі із встановленим обладнанням

                               

 

 

План дій запровадження Програми місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Етап 6. Проведення тренінгів та майстер-класів для різних цільових груп громади.

                               

6.1. Створити план-графік проведення заходів (у співпраці з іншими програмами технічної допомоги та регіональними центрами підтримки та розвитку бізнесу)

6.2. Визначити спеціалістів, в т. ч. підприємців-практиків, що проводитимуть заходи.

6.3. Провести ряд тренінгів для зацікавлених осіб щодо започаткування та сталого ведення бізнесу.

6.4. Провести ряд майстер-класів щодо надання послуг в громаді.

                               

Етап 7. Завершальний

                               

7.1. Провести урочисте відкриття ЦПП

7.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

                               
 

Проект місцевого економічного розвитку № 2:  Запуск громадської майстерні з проєктування та моделювання при районному будинку культури смт Компаніївка, Компаніївської об’єднаної громади

 

                               

 

 

План дій запровадження Програми місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Етап 1. Підготовчий

                               

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

·      Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Компаніївської ОТГ та План дій з її впровадження

·      Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

·      Підготувати заявку-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування.

·      Підготувати проект рішення на сесію Компаніївської селищної ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту або співфінансування у натуральній формі

·      Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

·      Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту

                               

Етап 2. Організаційний

                               

2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проекту

2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проекту

2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проектну заявку на реалізацію проекту

                               

Етап 3. Створення громадської майстерні (положення про майстерню, економічна модель майстерні включно з базовими послугами)

                               

 

 

План дій запровадження Програми місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3.1. Провести громадські обговорення з метою роз’яснення мети, завдань та перспектив функціонування громадської майстерні

3.2. Сформувати ініціативну групу з питань створення громадської майстерні

3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення громадської майстерні, на якому підготувати робочий план із її створення, напрацювання положення про майстерню, економічну модель такої майстерні включно з базовими послугами  та розподілити завдання між членами ініціативної групи

                               

Етап 4. Облаштування приміщення під громадську майстерню

                               

4.1. Оголосити конкурс на вибір підрядника для здійснення ремонту приміщення для розміщення обладнання громадської майстерні

4.2. Провести, в установленому Законом порядку, тендерну процедуру вибору переможця

4.3.  Узгодити і укласти із переможцем Договір на ремонт приміщення

4.4. Провести ремонтні роботи у приміщенні

                               

 

 

План дій запровадження Програми місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Етап 5. Закупівля обладнання, інструментів та монтаж обладнання

                               

5.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

5.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання

5.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання

5.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання

5.5. Встановити і налагодити роботу обладання

5.6. Взяти на баланс закуплене обладнання

5.7. Провести навчання персоналу по роботі із встановленим обладнанням

                               

Етап 6. Проведення тренінгів та майстер-класів для згуртування майстрів громади а також для мешканців громади, в т.ч. для молоді

                               

6.1. Створити план-графік проведення заходів (у співпраці з іншими програмами технічної допомоги та регіональними, місцевими центрами підтримки й розвитку підприємництва)

                               

6.2. Визначити спеціалістів, в т. ч. підпри- ємців-практиків, що проводитимуть заходи

6.3. Провести ряд тренінгів, майстер-класів для майстрів громади, мешканців громади в т.ч. молоді

                               

Етап 7. Завершальний

                               

7.1. Провести урочисте відкриття громадської майстерні

7.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

         

   

                   
                                   

ДОДАТОК 1

Робоча група з місцевого економічного розвитку

Компаніївської об’єднаної територіальної громади

Кіровоградської області

з/п

Прізвище, ім’я

Цільова група*

Організація

Посада

Електронна пошта

Телефон

 

1

Маслюков Олександр Андрійович

В

Компаніївська селищна рада

Голова

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

674063464

2

Письменна Яніна Олександрівна

В

Компаніївська селищна рада

Завідувач сектору економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

688034144

3

Снєсарь Лариса Володимирівна

В

Компаніївська селищна рада

Провідний спеціаліст сектору економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

968441844

4

Даум Катерина Володимирівна

М

Компаніївська селищна рада

Депутат селищної ради

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

980745680

5

Вітошиньська Ірина Василівна

Г

с. Гоубієвичі

Громадська активістка

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

686217779

6

Доцюк Ігор Вікторович

Б

 

Приватний підприємець

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

677489892

7

Фролова Анна Миколаївна

Г

Компаніївська селищна рада

Громадська активістка, депутат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

974362880

8

Немеш Микола Миколайович

Б

 

Приватний підприємець

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

672693945

з/п

Прізвище, ім’я

Цільова група*

Організація

Посада

Електронна пошта

Телефон

 

9

Омельчук Олексій Віталійович

О

Компаніївський ветеринарний коледж

завідувач відділенням ветеринарної медицини

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

677272948

10

Савчук Сергій Володимирович

В

с. Голубієвичі

В.о. старости

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

987292651

11

Письмак Світлана Володимирівна

Б

 

Приватний підприємець

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

994968068

12

Томило Анатолій Григорович

В

с. Першотравенка

В.о. старости

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

964797704

*Примітка: цільова група:

Буква, яка відповідає типу цільової групи, до якої входить представник:

 • В – представник влади
 • Б – представник бізнесу
 • Г – представник громадськості
 • М – представник Молодіжної ради (в разі її утворення) або активної молоді