Компаніївка
  • Головна
  • Рішення сесій
  • 2019 рік
  • №717 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів громадянці Вербовій Інні Вікторівні та передачу їй земельної ділянки у власність
Переглядів: 1118

№ 726 Про селищний бюджет Компаніївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 11511000000)


УКРАЇНА
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять другої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 06 грудня 2019 року №726

смт Компаніївка

Про селищний бюджет Компаніївської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
(код бюджету 11511000000)

На підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України , Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Кіровоградської обласної ради від грудня 2019 року № ____ «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 56433187 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 55223387 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету - 1209800 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 56433187 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 51372315 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету - 5060872 гривень;
профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 3851072 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 3851072 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами гідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік:
1. Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету, згідно з додатком 6 до цього рішення;
2. Перелік природоохоронних об’єктів та заходів, фінансування яких буде проводиться за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища, згідно з додатком 8 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 8320631 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу України;
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
1) оплата праці працівників бюджетних установ;
2) нарахування на заробітну плату;
3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
4) забезпечення продуктами харчування;
5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
6) поточні трансферти населенню;
7) поточні трансферти місцевим бюджетам;
8) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування;
9) оплату енергосервісу.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
11. Фінансовий відділ Компаніївської селищної ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів розглядає та готує перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету за підписом селищного голови
12. Відповідно до п.8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, додаткових дотацій та субвенцій, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку .
13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
15. Додатки 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.
16. Оприлюднити дане рішення у встановленні законодавством терміни.
17.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку

 

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

Результати голосування:
«За» - 17
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова О.Маслюков.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Луговська Валентина Василівна ЗА
2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
3 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
4 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
5 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
6 Лушний Іван Іванович ЗА
7 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
8 Матушенко Світлана Володимирівна ЗА
9 Панасюк Юрій Іванович ЗА
10 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
11 Прищепа Павло Іванович ЗА
12 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
13 Сторчак Людмила Василівна ЗА
14 Суковач Валентина Іванівна ЗА
15 Ткаченко Євгеній Юрійович ЗА
16 Федоров Сергій Володимирович ЗА
17 Фролова Анна Миколаївна ЗА