Компаніївка
 • Головна
 • Рішення сесій
 • 2019 рік
 • №728 Про затвердження Програми надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років на 2020–2022 роки
Переглядів: 1848

№698 Про звіт про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року


КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять першої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 12 листопада 2019 року №698

смт Компаніївка

Про звіт про виконання селищного
бюджету за ІІІ квартал 2019 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію про звіт про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року по доходах у сумі 41786409 грн., у тому числі по загальному фонду – 40964187 грн, спеціальному фонду 822222 грн; по видатках у сумі 42144303 грн., у тому числі по загальному фонду – 35987513 грн, по спеціальному фонду – 6156790 грн.

 

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

 

Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова О.Маслюков.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
2 Даум Катерина Володимирівна ЗА
3 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
4 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
5 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
6 Лушний Іван Іванович ЗА
7 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
8 Панасюк Юрій Іванович ЗА
9 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
10 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
11 Середа Анатолій Іванович ЗА
12 Суковач Валентина Іванівна ЗА
13 Федоров Сергій Володимирович ЗА
14 Фролова Анна Миколаївна ЗА

 

Пояснювальна записка

до звіту «Про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року»

За ІІІ квартал 2019 року прибуткова частина селищного бюджету склала 41786409 грн, або 105,11 відсотки, що на 2032790 грн, або 5,11% більше від уточнених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 40964187 грн, або 105,12%, що на 5,12% або 1994693 грн більше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 822222 грн, або 104,86% до уточнених призначень, що на 38097 грн, або 4,86% більше від уточнених призначень.

Загальний фонд

Із доходів 40964187 грн надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 24344937 грн, виконання становить 109,53%, що на 2117547 грн, або на 9,53% більше від уточнених призначень.

В тому числі забезпечено виконання селищного бюджету по податкових надходженнях на 110,31%, при уточненому плані 21695690 грн – надійшло 23932326 грн, що становить 98,31% питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів, у тому числі податки, що становлять найбільшу питому вагу:

- податок та збір з доходів фізичних осіб – на 115,19% при уточненому плані 12275425 грн – надійшло 14140646 грн, (перевиконання 1865221 грн), що складає 56,20% питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

- місцеві податки – на110,83 % при уточненому плані 8993000 грн – надійшло 9967039 грн (перевиконання становить 974039 грн), що складає 59,09 відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів;

- акцизний податок – 99,85%, при уточненому плані 1785065 грн – надійшло 1782367 грн (недовиконання на 2697 грн), що складає 7,45% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:

 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 8760900 грн.
 • медична субвенція місцевим бюджетам – 2960400 грн.
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 966000 грн.

З місцевого бюджету:

 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету-1821600 грн.
 • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 95434 грн.
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 145566 грн;
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середгбьох середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 194967 грн;
 • субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1378449 грн.
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 295934 грн.

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за ІІІ квартал 2019 року – 822222 грн, що становить 104,86% уточнених планів на звітний період, з них власні надходження бюджетних установ склали 712877 грн, що становить 100,53% виконання, в тому числі:

- податкові надходження – 95796 грн, виконання становить 168,66%;

- неподаткові надходження – 726426 грн, виконання 100,01%, з них:

- 712877 грн або 100,53% надійшло плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року проведені у сумі 35987513 грн, або на 92,87 відсотків до уточненого плану.

На протязі ІІІ кварталу 2019 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів селищного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини селищного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

                           (грн.)

Назва КПКВк

План з урахуванням змін за ІІІ квартал 2019 року

Фактично виконано

% вико-нання

Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін за ІІІ квартал 2019 року

Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за ІІІ квартал 2019 року (%)

ІІІ квартал 2019 року

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5972780

5648709

94,57

15,54

15,83

Дошкільна освіта

3921700

3840441

97,93

10,2

10,76

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

18033334

16907422

93,76

46,93

47,38

У т.ч за рахунок коштів освітньої субвенції

8760900

8606597

99,82

0

0

За рахунок субвенції з місцевого бюджету  на підтримку осіб з особливими освітніми потребами

111900

85207

76,15

0

0

За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я

1821600

1821600

100

0

0

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

194967

162481

83,34

0

0

За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

50924

50924

100

0

0

За рахунок інших субвенцій

139054

106364

76,49

0

0

За рахунок коштів селищної ради

6953989

6074249

87,35

0

0

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

922770

866479

93,90

2,40

2,43

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`

84044

62143

73,94

0,22

0,17

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

70000

0

0

0,18

0

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

102720

87196

84,89

0,27

0,24

Організація та проведення громадських робіт

52813

18878

35,75

0,14

0,05

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

61000

56000

91,8

0,16

0,16

Забезпечення діяльності бібліотек

142750

110778

77,60

0,37

0,31

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

489600

308402

62,99

1,27

0,86

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

36000

16215

45,04

0,09

0,05

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

240000

240000

100

0,62

0,67

Організація благоустрою населення

1911200

1772461

92,74

4,98

4,97

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

5000

0

0

0,01

0

Здійснення заходів із землеустрою

32300

15000

46,44

0,08

0,04

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

2500

2495

99,80

0,01

0,01

Заходи з організації рятування на водах

4800

1920

40

0,01

0,01

Реверсна дотація

303300

303300

100

0,8

0,85

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

2960400

2960400

100

7,70

8,3

Інші субвенції з місцевого бюджету

3050042

2439274

79,98

7,94

6,83

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

30000

30000

100

0,08

0,08

всього

38429053

35687513

92,87

100

100

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

 

Затверджено з урахуванням змін за ІІІ квартал 2019  року

Виконано за ІІІ квартал 2019  року

Сума грн.

% у загальних видатках

Сума грн.

% у загальних видатках

Заробітна плата з нарахуваннями

25797535

67,13

24713658

69,25

медикаменти

0

0

0

0

Харчування

666400

1,73

508907

1,43

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1532100

3,99

1212185

3,40

Разом  по захищених статтях витрат

27996035

72,85

26434750

74,07

Інші статті витрат

10433018

27,15

9252763

25,93

разом

38429053

100

35687513

100

           

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету,що становить 74,07% до загальної суми витрат .

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.10.2019 в порівнянні з залишками на 01.01.2019 року зменшилися на 108025 грн і склали 1073483 грн.

Спеціальний фонд

Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду за ІІІ квартал 2019 року становила 6156790 грн, або 83,34 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:                                                                                               (грн)

КФК

Найменування галузі

Затверджено з урахуванням змін за  ІІІ квартал 2019  року

В тому числі бюджет розвитку

Із них за рахунок переданих коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спе.фонду)

Виконано за ІІІ квартал 2019  року

В тому числі бюджет розвитку

Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спец.фонду)

Рівень виконання

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

16000

16000

0

16000

16000

0

100

1010

Дошкільна освіта

304625

8000

8000

266740

16000

0

100

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

2511815

2136815

1988562

2352018

2105781

1898003

93,64

 

У т.ч.

             
 

За рахунок субвенції на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти НУШ

63098

63098

63098

63098

63098

63098

100

 

За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливоми освітніми потребами

33666

33666

33666

33666

33666

33666

100

 

субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

1294919

1294919

1294919

1284171

1284171

1284171

99,17

 

За рахунок коштів селищної ради

1120132

1120132

1120132

971083

724846

517068

86,69

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

37500

0

0

17289

0

0

46

1162

Інші програми та заходи у сфері освіти

90000

90000

90000

90000

90000

90000

100

3210

Організація проведення громадських робіт

0

0

0

9737

0

0

 

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

52245

52245

52245

44685

44685

44685

85,53

7330

Будівництво інших об’єктів  соціальної та виробничої  інфраструктури комунальної власності

104760

104760

105760

7694

7694

4500

7,34

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад

966000

966000

966000

804511

804511

804511

83,28

7363

Виконання інвестиційних проектів

846400

846400

838500,45

844179

844179

193000

99,74

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2224210

2224210

2212210

1487560

1487560

1487560

66,88

7670

Внески до статутного капіталу об’єктів господарювання

104000

104000

90000

103072

103072

90000

99,11

8340

Природоохоронні заходи

85500

0

0

23554

0

0

72,45

9750

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

28348

28348

11000

28348

28348

11000

100

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

16010

16010

10000

16010

16010

10000

100

 

РАЗОМ

7387413

6592788

6372277,45

969147

499300

306061

 

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.10.2019 в порівнянні з залишками на 01.01.2019 зменшилися на 204123,74 грн і склали 124585,97 грн.

Начальник відділу фінансів                                                         Світлана Калінчук