Компаніївка
Переглядів: 1197

№ 191 Про селищний бюджет на 2017 рік

УКРАЇНА
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
п’ятнадцята сесія селищної ради
сьомого скликання

22 грудня 2016 року № 191

смт Компаніївка

Про селищний бюджет на 2017 рік

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України

селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
- доходи селищного бюджету у сумі 11 292 520 грн., у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 11 062 720 грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 229 800 грн., у тому числі бюджету розвитку 20 000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 11 292 520 грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 7 602 720 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 3 689 800 гривень;
- профіцит селищного бюджету у сумі 3 460 000 грн., в тому числі загального фонду селищного бюджету 3 460 000 грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 3 460 000 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 7 602 720 грн. та спеціальному фонду 3 689 800 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 500 гривень.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6220020 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 69, 101 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: податок на прибутки, податок на майно, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, єдиний податок, інші податки та збори.
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: екологічний податок, власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу землі.
джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

12. У разі збільшення або зменшення у 2017 році інших дотацій та інших субвенцій з державного та обласного бюджетів надати право виконавчому комітету здійснювати за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій між розпорядниками коштів селищного бюджету з наступним їх затвердженням селищною радою.

13. В разі змін та надання районною та сільськими радою інших субвенцій до селищного бюджету надати право виконавчому комітету селищної ради вносити протягом 2017 року зміни по розпорядниках коштів селищного бюджету з наступним затвердженням селищною радою.

14. Затвердити перелік головних розпорядників коштів селищного бюджету та схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2017 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

15. Рекомендувати виконавчому комітету селищної ради у співпраці з державною фіскальною службою в районі забезпечити у 2017 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

16. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

Селищний голова Маслюков О.А.

Результати голосування:
«За» – 16
«Проти» – 0
«Утримались» - 0
«Не взяли участь у голосуванні» - селищний голова Маслюков О.А.,

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Артем'єва Катерина Володимирівна ЗА
2 Андреєва Людмила Миколаївна ЗА
3 Кінша Оксана Василівна ЗА
4 Колтунов Андрій Григорович ЗА
5 Лушний Іван Іванович ЗА
6 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
7 Матушенко Світлана Володимирівна ЗА
8 Панасюк Юрій Іванович ЗА
9 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
10 Пришляк Валентина Григорівна ЗА
11 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
12 Сухацький Олександр Володимирович ЗА
13 Сивирин Світлана Василівна ЗА
14 Стеценко Юлія Іванівна ЗА
15 Хоміцька Оксана Романівна ЗА
16 Фролова Анна Миколаївна ЗА
Рішення № 191 прийнято.