Компаніївка
Переглядів: 1371

№ 22 Про селищний бюджет на 2016 рік

УКРАЇНА
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
четверта сесія селищної ради
сьомого скликання

23 грудня 2015 року № 22

смт Компаніївка

Про селищний бюджет на 2016 рік

На підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України

селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:
- доходи селищного бюджету у сумі 7 211 100 грн., у тому доходи загального фонду селищного бюджету – у 7 037 600 сумі грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету - у сумі 173 500 грн., у тому числі бюджету розвитку - у сумі 20000,00 грн., згідно з додатком 1 до цього рішення ;
- видатки селищного бюджету у сумі 7 211 100 грн., у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – у сумі 5 279 600 грн. та видатки спеціального фонду селищного бюджету – у сумі 1 931 500 грн.;
профіцит селищного бюджету у сумі 1 758 000 грн., у тому числі профіцит загального фонду селищного бюджету – у сумі 1 758 000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 1 758 000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2016 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатками 3, до цього рішення.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 500 грн.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету, згідно з додатком 7 до цього рішення;
6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію селищних програм у сумі 3 681 350 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях:
на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
10. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 69, 101 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що у спеціальному фонді селищного бюджету на 2016 рік:
джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
12. У разі збільшення або зменшення у 2016 році інших дотацій та інших субвенцій з державного та обласного бюджетів надати право виконавчому комітету здійснювати за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій між розпорядниками коштів селищного бюджету з наступним їх затвердженням селищною радою.
13. В разі змін та надання районною та сільськими радою інших субвенцій до селищного бюджету надати право виконавчому комітету селищної ради вносити протягом 2016 року зміни по розпорядниках коштів селищного бюджету з наступним затвердженням селищною радою.
14. Затвердити перелік головних розпорядників коштів селищного бюджету та схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2016 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.
15. Рекомендувати виконавчому комітету селищної ради у співпраці з державною фіскальною службою в районі забезпечити у 2016 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.
16. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

Селищний голова Маслюков О.А.