Компаніївка
Дані про стан надходження доходів до селищного бюджету                                     станом на 01 липня 2015 року
       
      (грн.)
Доходи План на рік Фактично надійшло % виконання річного плану
Доходи загального фонду
Податкові надходження   3295600 2176014 66,03
в т.ч.      
     -   Податки на податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   5000 3456 69,12
    -   Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0 2255 0,00
   -   Внутрішні податки на товари та послуги   123000 444385 361,29
   -   Місцеві податки 3153200 1712521 54,31
   -   Інші податки та збори  14400 13398 93,04
Неподаткові надходження   13200 79861 605,01
в т.ч.      
   -   Доходи від власності та підприємницької діяльності   12000 2788 23,23
   -   Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1200 25247 2103,92
Доходи від операцій з капіталом   1200 0 0,00
в т.ч.      
   -   Надходження від продажу основного капіталу   1200 0 0,00
Офіційні трансферти   2000100 1052700 52,63
в т.ч.      
   -   Від органів державного управління   2000100 1052700 52,63
Всього без урахування трансферт 3310000 2255875 68,15
Всього 5310100 3308575 62,31
Доходи спеціального фонду
Податкові надходження   0 -1343 0,00
в т.ч.      
     -   Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 -1343 0,00
Неподаткові надходження   144423 59413 41,14
в т.ч.      
   -   Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  140350 55360 39,44
   -   Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   4053 4053 100,00
Доходи від операцій з капіталом   0 10007 0,00
в т.ч.      
   -   Кошти від продажу землі   0 10007 0,00
Всього без урахування трансферт 144423 68077 47,14
Всього 144423 68077 47,14
Інформація про видатки селищного бюджету
станом на 01 липня 2015 року
            грн.
Видатки Видатки по загальному фонду Видатки по спеціальному фонду
План на рік Використано коштів станом на 01.07.2015 % виконання річного плану План на рік Використано коштів станом на 01.07.2015 % виконання річного плану
Органи місцевого самоврядування 777890 406458 52,25 2550 2550 100,00
Дошкільні заклади освіти 2051200 1079535 52,63 137800 61012 44,28
Інші видатки на соціальний захист населення 12500 0 0,00 0 0 0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 20000 12774 63,87 0 0 0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 31850 24803 77,87 0 0 0
Водопровідно-каналізаційне господарство 61000 42998 70,49 0 0 0
Благоустрій міст, сіл, селищ 898483 398159 44,31 0 0 0
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 77800 42930 55,18 11130 11130 100,00
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 18000 13471 74,84 0 0 0
Капітальні вкладення 0 0 0,00 376470 326628 86,76
Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності 0 0 0,00 250000 1350 0,54
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0 0 0,00 174000 173703 99,83
Землеустрій 55636 30590 54,98 0 0 0
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 378800 271918 71,78 426498 63493 14,89
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0 0 0,00 45500 45350 99,67
Інші субвенції 879700 613756 69,77 0 0 0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 0 0 0,00 5938 5938 100,00
Інші видатки 1500 1030 68,67 0 0 0
Всього по бюджету 5264359 2938422 756,65 1429886 691154 645,96