Компаніївка

У К Р А Ї Н А

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ   КОМПАНІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 лютого 2014 року                                                                                  №743

Про селищний бюджет

на 2014 рік

           На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.77   Бюджетного кодексу України

селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2014 рік у сумі 4 513 400 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 3 453 800 грн., спеціального фонду бюджету 1 059 600 грн.(додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2014 рік у сумі 4 513 400 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 3 453 800 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 059 600 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та за головними розпорядниками коштів (додаток № 3) .

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 500 грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

Дотація вирівнювання по загальному фонду в сумі 198 800 грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 148 800 грн.

Субвенція, що передається до районного бюджету з селищного бюджету в сумі 198 800 грн.

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою .

- оплата праці працівників бюджетних установ

- нарахування на заробітну плату

- забезпечення продуктами харчування

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- поточні трансферти місцевим бюджетам

- поточні трансферти населенню

7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету у 2014 роціна загальну суму 1 185 250 грн. (додаток № 6).

8. Дозволити виконкому селищної ради у процесі виконання селищного бюджету виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду селищного бюджету. Збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки проводяться виключно за рішенням селищної ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України    „ Про Державний бюджет України на 2014 рік ”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

10. Головним розпорядником коштів селищного бюджету під час складання та затвердження кошторисів доходів та видатків підвідомчих бюджетних установ забезпечити передбачення у них у повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію та природний газ, водопостачання, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених пунктах послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із обсягів призначених затверджених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2014 рік, згідно з додатком №3

11. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих селищних програм з рішень(розпоряджень)у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань не передбачених у кошторисі доходів і видатків розпорядників коштів селищного бюджету.

12. Не приймати на розгляд питання, що потребують додаткових асигнувань с селищного бюджету, без винесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або видатків.

13. Затвердити перелік головних розпорядників коштів селищного бюджету та схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2014 рік (додаток № 5)

14. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, економічного та соціального розвитку.

 
 
Селищний голова                                           О.Маслюков