Компаніївка
Переглядів: 465

Про схвалення проєкту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 11511000000)

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

засідання виконавчого комітету селищної ради

від 06 грудня 2022 року                                                                                №180

смт Компаніївка

Про схвалення проєкту бюджету Компаніївської селищної

територіальної громади на 2023 рік

(код бюджету 11511000000)

Керуючись статтею 76 Бюджетногокодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 , пунктом 1 частини другої статті 52 закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», законом України «Про державний бюджет України на 2023 рік»,

виконавчий комітет

Компаніївської селищної ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити та винести на розгляд селищної ради проєкт рішення Компаніївської селищної ради «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік» (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                     Олександр МАСЛЮКОВ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

від 06 грудня 2022 року №180

 

                                               ПРОЄКТ

 

РІШЕННЯ 

__________ сесії селищної ради 

восьмого скликання

від   20  грудня  2022 року                                                                                 №

смт Компаніївка

Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік

(код бюджету 11511000000)

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,статті 77, підпунктів 1, 5 пункту 22, пункту 225 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України,  Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (із змінами):

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2023рік:

доходи селищного  бюджету у сумі 165147350 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету -  у сумі 162910500 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету –  у сумі 2236850 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 165147350 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – у сумі 162910500  гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету -  у сумі 2236850 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 16800 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,03 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію селищних програм у сумі 10196730 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік природоохоронних заходів та об’єктів, фінансування яких здійснюється у 2023 році за рахунок коштів селищного фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з додатком 5 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2023 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2023році, кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з пунктом 7 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2023 рік захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

1) оплата праці працівників бюджетних установ;

2) нарахування на заробітну плату;

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

4) забезпечення продуктами харчування;

5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

6) соціальне забезпечення;

7) поточні трансферти місцевим бюджетам;

8) підготовку кадрів закладами фахової перед вищої освіти;

9) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення  та індивідуального користування;

10) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

11) оплату енергосервісу.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожними видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі

 1. 12. Фінансове управління Компаніївської селищної ради відповідно до пункту 7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів розглядає та готує перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету за підписом селищного голови.
 2. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису селищного бюджету на 2023 рік.
 3. Рішення селищної ради «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік» набирає чинності з 01 січня 2023 року.
 4. Додатки 1-5 є невід’ємною частиною цього рішення.
 5. Здійснити оприлюднення цього рішення у друкованих засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально - економічного розвитку.

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ

 

 

 

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради 

«Про бюджет Компаніївської

селищної територіальної громади

на 2023 рік»

Фінансовий ресурс селищного  бюджету Компаніївської селищної ради  на 2023 рік обраховано з урахуванням положень Конституції України, вимог чинного Податкового та Бюджетного кодексів України зі змінами та доповненнями, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2023 ріки, основними прогнозними макропоказниками економічного та соціального розвитку України, які надіслано листом Мінекономіки від 08 липня 2022 року №3011-02/46349-03, закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», інших законів та законодавчих актів, що стосується місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а також змін до законодавчих актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних  показників місцевих бюджетів на 2023 рік, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням яких селищна рада розробила та виносить на розгляд та схвалення проєкт рішення  «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік».

Підготовка проєкту рішення ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу.

По доходах

Дохідна частина селищного бюджету на 2023 рік розроблена на основі чинних Податкового та Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів, що впливають на показники селищного бюджету та міжбюджетних трансфертів.

Прогноз дохідної частини селищного бюджету на 2023 рік визначений з урахуванням статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікуваних макропоказників Мінекономіки економічного і соціального розвитку на 2022 рік та прогнозних даних на 2023 рік;  фактичного виконання дохідної частини бюджету громади за результатами 2020-2021 року та очікуваних надходжень поточного року;  продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+4) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету, періоди дії воєнного  та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України дохідна частина селищного бюджету складається із загального та спеціального фондів, а також трансфертів з державного та обласного бюджетів.

Розрахунковий обсяг доходів загального та спеціального фондів селищного бюджету на 2023 рік з урахуванням трансфертів планується в сумі 165147350 гривень, а саме:

Загальний фонд ( без урахування   міжбюджетних трансфертів);

97981000

Спеціальний фонд за джерелами ( без урахування   міжбюджетних трансфертів);

2236850    

Базова дотація з державного бюджету    

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

8603200

55305100

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

871800

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

149400

Всього селищний бюджет на 2023 рік:

165147350

 

По загальному фонду основними бюджетоутворюючими податковими надходженнями є податок  та збір на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок. Надходження  податку  та збору на доходи фізичних осіб передбачено в сумі 56788300грн., що складає 58,0% від загальної суми доходів; по платі за землю – 1670170грн., або 17,0% та по єдиному податку 18530700грн., або 18,9%.

По спеціальному фонду передбачено власні надходження бюджетних установ в сумі 2116850 гривень, у тому числі  коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, з них  за надання платних послуг закладами культури, освіти  в сумі 1996850 гривень та надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності - 120000 гривень. Показник суми екологічного  податку становить 100000 гривень та  інші неподаткові надходження передбачаються в сумі 20000гривень.

По видатках

Загальний фонд

Видаткова частина загального фонду бюджету становить 165268120 гривень.

При розрахунку видаткової частини селищного бюджету враховано в першу чергу видатки на :

заробітну плату;

нарахування на оплату праці;

харчування;

оплату енергоносіїв.

При плануванні коштів на оплату праці враховано мінімальні гарантії держави визначені законом України про Державний бюджет на 2023 рік:

мінімальна заробітна плата з 01 січня 2023 року у розмірі 6700 гривень, 1 тарифний розряд по ЄТС з 01 січня 2023 року у розмірі 2893 гривень.

З метою збалансування бюджету , визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2023 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету  видаткова частина проєкту бюджету на 2023 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

Загальна видаткова частина селищного бюджету розподілена наступним чином:

Видатки на утримання органів  місцевого самоврядування

На утримання апарату селищної ради у 2023 році передбачено 21767990  грн.,  у тому числі оплата праці 16235730 гривень,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1151330 гривень.

На утримання фінансового органу       передбачено кошти у сумі 2241370 гривень по загальному фонду .

На утримання відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я

передбачено кошти у    сумі 1386320 гривень.

На утримання трудового архіву  у сумі-203730 гривень.

Видатки на освіту

На утримання закладів освіти територіальної громади передбачено 109326070 гривень. У видатках враховано кошти селищного бюджету-52999770гривень, освітньої субвенції-55305100гривень, та субвенцій з обласного бюджету-1021200гривень,

у т.ч.

Оплата праці –77824660гривень;

Видатки на харчування – 1624500 гривень;

Оплата енергоносіїв – 10467470  гривень.

Видатки на охорону здоров’я

Видатки на охорону здоров’я передбачено у сумі 3763620гривень.

По Комунальному не комерційному  підприємству «Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» видатки  становлять 2400200 гривень, у тому числі оплата енергоносіїв за рахунок коштів селищного бюджету 2343400гривень, пільгові пенсії -56800 гривень.

По комунальному  неприбутковому  підприємству «Центр первинної  медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»  видатки передбачено у сумі 1363420гривень:  для оплати енергоносіїв у сумі 779650 гривень, пільгові рецепти 70370 гривень,оплата праці-420800гривень,нарахування на оплату праці-92600грнивень.

Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення

У складі селищного бюджету видатки на соціальний захист враховані в сумі 6417440 гривень у тому числі на:

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 86400 гривень;

- Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який забезпечує обслуговування одиноких громадян похилого віку та надає соціальні послуги та допомоги у сумі 5155190 гривень,

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у сумі 346810 гривень;

- надання фінансової підтримки Компаніївської селищної організації ветеранів у сумі 393640 гривень;

- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`-10000 гривень;

- організація та проведення громадських робіт у сумі 65400 гривень;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 360000 гривень.

         Видатки на культуру і мистецтво

         За даною галуззю передбачено кошти у сумі 11924230гривень, що пропонуються направити на утримання наступних закладів:

- Центральна публічна бібліотека у сумі – 3049900 гривень;

- утримання музеїв у сумі – 713490 гривень.

- утримання будинків культури та клубів, центрів дозвілля у сумі – 7600250 гривень.

- утримання фінансового відділу у сумі – 540590 гривень.

- інші заходи в галузі культури – 20000 гривень.

         Видатки на фізичну культуру і спорт

         По загальному фонду передбачено кошти у сумі 457010гривень, що пропонуються направити на утримання наступних закладів:

- утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 280600 гривень.

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту у сумі 20400 гривень;

- забезпечення діяльності  Комунального закладу «Центр фізичного здоров`я населення «Спорт для  всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 156010 гривень.

         Видатки на житлово-комунальне господарство

          Для забезпечення ефективної роботи комунальних служб в селищному бюджеті передбачена фінансова підтримка житлово-комунального господарства у сумі 5123920гривень.

         Селищною радою створено три комунальні підприємства для забезпечення благоустроюю селища:  КП «Благоустрій» та водопровідно-каналізаційні господарства СКП «Компаніївське» та КСП «Мар’ївське». Відповідно до програми економічного та соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік передбачено надання фінансової підтримки, а саме:

КП «Благоустрій» у сумі 3380370 гривень;

СКП «Компаніївське» у сумі 687850 гривень;

КСП «Мар’ївське» у  сумі 844300 гривень ,( в т.ч.  видатки на розгортання  снігу-99900гривень).

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства –10000 гривень.

Видатки на розчищення доріг від снігу – 99900 гривень.

Видатки на сплату податків-101500гривень.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 24500 гривень.

Заходи з організації рятування на водах – 24300 гривень.

Резервний фонд – 50000 гривень.

Заходи та роботи з територіальної  оборони-200000гривень                                          

Спеціальний фонд

За спеціальним фондом  видатки передбачені у сумі 2236850гривень.

у тому числі :

Заклади освіти на загальну суму 2051350 гривень.

Видатки на оплату праці та нарахування – 211000 гривень, із них оплата праці -172950 гривень;

Придбання матеріалів – 119550 гривень;

Продукти харчування – 1700800 гривень;

Оплата послуг (крім комунальних) – 17000 гривень;

Окремі заходи по реалізації державних програм – 3000 гривень;

Заклади культури на загальну суму  5500 грн.

Придбання матеріалів  – 3300 гривень.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-2200грн.

Заклади соціального захисту на загальну суму 60000 гривень.

Придбання матеріалів на суму 50000 гривень.

Оплата послуг (крім комунальних) на суму 10000 гривень.

Природоохоронні заходи – 120000 гривень.

 

Начальник фінансового управління                          Світлана КАЛІНЧУК