Компаніївка
Переглядів: 838

Про схвалення проєкту  бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2022

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

засідання виконавчого комітету селищної ради

від 23 грудня  2021 року                                                                        №212

смт Компаніївка

Про схвалення проєкту  бюджету

Компаніївської селищної територіальної

громади на 2022

(код бюджету 11511000000)

Керуючись статтею 76 Бюджетногокодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 , пунктом 1 частини другої статті 52 закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», законом України «Про державний бюджет України на 2022 рік»,

виконавчий комітет

Компаніївської селищної ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити та винести на розгляд селищної ради проєкт рішення Компаніївської селищної ради «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік » (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                     Роман СНЄСАРЬ

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Компаніївської селищної ради

від 23 грудня 2021 року №212

 

                                                        ПРОЄКТ

 

РІШЕННЯ 

сесії селищної ради 

восьмого скликання

від   23 грудня  2021 року                                                                      №

смт Компаніївка

Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік

(код бюджету 11511000000)

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», 

селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2022 рік:

доходи селищного  бюджету у сумі 170357730 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 167745200 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 2612530 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 170357730 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету -167745200 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету - 2612530 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у               розмірі 16800 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд  селищного  бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,03 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2,3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2022 рік перелік природоохоронних об’єктів та заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів селищного фонду охорони навколишнього природнього середовища, згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію селищних програм у сумі 7959790 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2022році, кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з пунктом 8 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13,71,91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

1) оплата праці працівників бюджетних установ;

2) нарахування на заробітну плату;

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

4) забезпечення продуктами харчування;

5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

6) соціальне забезпечення;

7) поточні трансферти місцевим бюджетам;    

8) підготовку кадрів закладами фахової перед вищої освіти;

9) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення  та індивідуального користування;

10) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури

11) оплату енергосервісу.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) доступність інформації про селищний  бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожними видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі

 1. 12. Фінансове управління Компаніївської селищної ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів розглядає та готує перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету за підписом селищного голови.
 2. Відповідно до п.8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, додаткових дотацій та субвенцій, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.
 3. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису селищного бюджету на 2022 рік.
 4. Рекомендувати виконавчому комітету Компаніївської селищної ради у співпраці з органами Державної податкової служби забезпечити у 2022 році виконання затверджених селищною радою показників податкових та неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевого бюджету.
 5. Рішення селищної ради «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік набирає чинності з 01 січня 2022 року.
 6. Додатки 1-6 є невід’ємною частиною цього рішення.
 7. Оприлюднити дане рішення у встановленні законодавством терміни.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                          Олександр МАСЛЮКОВ

 

                                        Пояснювальна записка

До проєкту рішення селищної  «Про селищний бюджет Компаніївської територіальної громади на 2022 рік»

Фінансовий ресурс селищного  бюджету Компаніївської селищної ради на 2022 рік обраховано з урахуванням положень Конституції України, вимог чинного Податкового та Бюджетного кодексів України зі змінами та доповненнями, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 рік,  схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024роки",  Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», інших законів та законодавчих актів, що стосується місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а також змін до законодавчих актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних  показників місцевих бюджетів на 2022 рік, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням яких селищна рада розробила та виносить на розгляд та схвалення проєкт рішення  «Про селищний бюджет Компаніївської територіальної громади на 2022 рік».

         Підготовка проєкту рішення ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу.

По доходах

         Дохідна частина селищного бюджету на 2022 рік розроблена на основі чинних Податкового та Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів, що впливають на показники селищного бюджету та міжбюджетних трансфертів.

Прогноз дохідної частини селищного бюджету на 2022 рік визначений з урахуванням статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікуваних макропоказників економічного і соціального розвитку за 2021 рік та прогнозних даних на 2022 рік;  фактичного виконання дохідної частини громади (зведеного бюджету) за результатами 2020-2021 року; очікуваних надходжень поточного року; змін до бюджетного та податкового законодавств.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України дохідна частина селищного бюджету складається із загального та спеціального фондів, а також трансфертів з державного та обласного бюджету.

Розрахунковий обсяг доходів загального та спеціального фондів селищного бюджету на 2022 рік з урахуванням трансфертів планується в сумі 170357730 гривень, а саме:

Загальний фонд( без урахування   міжбюджетних трансфертів)

102393000

Спеціальний фонд за джерелами ( без урахування   міжбюджетних трансфертів))

2612530

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

64126400

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

987800

   
   

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

238000

Всього селищний бюджет на 2022 рік:

170357730

 

         По загальному фонду основними бюджетоутворюючими податковими надходженнями є податок  та збір на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок.

         При розрахунку податку на доходи фізичних осіб враховано 2 коефіцієнта  підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня та 01 жовтня 2022 року, зменшення суми освітньої субвенції у зв’язку з зменшенням кількості учнів та  внесенням змін до формули розрахунку та створення нових робочих місць.

         По спеціальному фонду передбачено власні надходження бюджетних установ в сумі 2512530грн., у тому числі  коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю,з них  за надання платних послуг закладами культури, освіти  в сумі 2183080грн. та надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності  - 329450грн. Надходження  екологічного  податку  передбачається в сумі 100000грн.

По видатках

Загальний фонд

Видаткова частина загального фонду бюджету становить 167745200грн.

При розрахунку видаткової частини селищного бюджету враховано в першу чергу вимоги ст.77 Бюджетного кодексу, та в  першу чергу забезпечено потребу  за захищеними статтями видатків:

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Видатки на харчування

Видатки на оплату енергоносіїв.

При плануванні коштів на оплату праці враховано мінімальні гарантії держави визначені законом України про Державний бюджет на 2022 рік:

Мінімальна заробітна плата у розмірі 6500гривень з 01 січня 2022 року                    та 6700 гривень з 01 жовтня 2022року, 1 тарифний розряд по ЄТС з 01 січня 2022 року   у розмірі  2893гривень та     з 01 жовтня 2022року  -2982гривень .        

   З метою збалансування бюджету , визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2022 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету  видаткова частина проєкту бюджету на 2022 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

         Загальна видаткова частина селищного бюджету розподілена наступним чином:

Видатки на утримання органів  місцевого самоврядування

         На утримання апарату селищної ради у 2022 році передбачено 21017510грн.,  у тому числі оплата праці 15787300грн.,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1131060грн.

   На утримання фінансового органу передбачено кошти у сумі 1973560грн. по загальному фонду .

   На утримання відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я

   Рішенням селищної ради від 09 грудня 2021 року  створено бюджетну установу «Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Компаніївської селищної ради», який забезпечуватиме реалізації державної політики з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я. Передбачено кошти у    сумі 1295020грн.

Видатки на освіту

         На утримання закладів освіти територіальної громади передбачено 118036590 грн. У видатках враховано кошти селищного бюджету ,  освітньої субвенції, та субвенцій з обласного бюджету,

у т.ч.

Оплата праці –85528890 грн.

Видатки на харчування – 1908470 грн.

Оплата енергоносіїв – 8721970 грн.

         Галузь представлена  закладами загальної середньої освіти, дошкільними та позашкільними навчальними закладами. До мережі закладів освіти ввійшли наступні заклади:

Заклади загальної середньої освіти у кількості 15 одиниць, в тому числі школи – 12(1 ступеня-1, 1-11 ступенів-3;1-111 ступенів-8),школа-садок – 2 одиниці, опорна школа – 1;

Дошкільні навчальні заклади – 6 одиниць,

інші заклади:

Інклюзивно-ресурсний центр

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Центр дитячо-юнацької творчості.

Централізована бухгалтерія,  провідні працівники , господарська група, директор «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти».

- Утримання школи мистецтв(дитяча музична школа)

Видатки на охорону здоров’я

         У видатках на охорону здоров’я оплата енергоносіїв у 2022 році буде здійснюватися з селищного бюджету територіальної громади.

Видатки на охорону здоров’я пропонуються у сумі 1562550грн.

         По Компаніївській ЦРЛ видатки  становлять 1124250 грн., у тому числі  оплата енергоносії за рахунок коштів селищного бюджету 1079850рн.,  та пільгові пенсії -44400грн. 

         По центру первинної медико-санітарної допомоги видатки передбачено у сумі 438300грн. для оплати енергоносіїв у сумі 403100грн., пільгові рецепти 35200грн.

 

Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення

У складі селищного бюджету видатки на соціальний захист враховані в сумі 5678960 грн. у тому числі на:

- Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку-2100грн.;

 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-94100грн.;

 - Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який забезпечує обслуговування одиноких громадян похилого віку та надає соціальні послуги та допомоги у сумі 4624150 грн., - -Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді у сумі 378650 грн.;

- Надання фінансової підтримки селищній організації «Ветеран» у сумі 375620грн.;

   -Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`-10000грн.;

- Організація громадських робіт у сумі 66640грн.;

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують                                                    сторонньої – допомоги-127700грн.

Видатки на культуру і мистецтво

За даною галуззю передбачено кошти у сумі 11500750 грн., що пропонуються направити на утримання наступних закладів:

- Центральна публічна бібліотека у сумі – 2848940грн.;

- Утримання музеїв у сумі – 663620грн.

- Утримання будинків культури та клубів, центрів дозвілля  у              сумі – 7296730грн.

- Утримання фінансового відділу у сумі -671460грн.

- Інші заходи в галузі культури – 20000грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт

По загальному фонду передбачено кошти у сумі 834490 грн.

- На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 662520 грн.

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту у сумі 15000грн.;

- Забезпечення діяльності центру фізичного здоров`я населення `Спорт для                   всіх ` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення                     регіону-156970грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство

          Для забезпечення ефективної роботи комунальних служб в селищному бюджеті передбачена фінансова підтримка житлово-комунального господарства у сумі 5487400 грн.

         Селищною радою створено три комунальні установи для забезпечення благоустроюю селища  КП «Благоустрій» та водопровідно-каналізаційним господарством СКП «Компаніївське» та КСП «Мар’ївське». Відповідно до програми економічного та соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2022 рік передбачено надання фінансової підтримки, а саме:

КП «Благоустрій» у сумі 4485700 грн.;

СКП «Компаніївське» у сумі 200000грн.;

КСП «Мар’ївське» у сумі -801700грн.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства –10000грн.

Видатки на розгортання снігу-49900грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування-24500грн.

Заходи з організації рятування на водах-24300грн.

 

Резервний фонд – 50000грн.

 

Спеціальний фонд

За спеціальним фондом  видатки передбачені у сумі 2612530 грн.

у тому числі :

Заклади освіти на загальну суму 2447030 грн.

Видатки на оплату праці та нарахування – 209840 грн.,із них оплата праці-172000грн.

Придбання матеріалів – 213550 грн.

Продукти харчування – 1877580 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 47060грн.

Видатки на відрядження – 6000 грн.

Окремі заходи по реалізації державних програм – 3000грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-90000 грн.

Заклади культури на загальну суму  5500 грн.

Придбання матеріалів  – 3300грн.;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-2200грн.

Заклади соціального захисту на загальну суму 60000грн.

Придбання матеріалів на суму 50000грн.

Оплата послуг (крім комунальних) на суму 10000грн.

Природоохоронні заходи – 100000грн.

 

Начальник фінансового відділу                                 Світлана КАЛІНЧУК