Компаніївка
Переглядів: 211

Про затвердження Паспортів бюджетних програм на 2021 рік

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМПАНІЇВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 10 лютого 2021 року                                                                       №17-р

 

Про затвердження Паспортів бюджетних програм на 2021 рік

 

        На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання Паспортів бюджетних програм, затверджених  наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня  2014 року   №836 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року  №860 від 28 квітня 2017 року №472, від 15 листопада 2018 року №908, від 29 грудня 2018 року №1209, від 07 серпня 2019 року №336)    "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",    рішення  Компаніївської селищної  ради  від 22 грудня  2020 року №81 "Про бюджет  Компаніївської селищної територіальної громади на 2021 рік" , затвердити паспорти бюджетних програм за КПКВК:

0110150 ″Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад″

0111010 ″Надання дошкільної освіти″;

0111021 ″Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньо освіти″;

0111031 ″Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньо освіти″;

0111070 ″Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку″;

0111080 ″Надання спеціальної освіти мистецькими школами″;

0111141 ″Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти″;

0111142 ″ Інші програми та заходи у сфері освіти″;

0111152 ″Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за            рахунок освітньої субвенції″;

0111160 ″Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників″;

0111200 ″Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами″;

0112010 ″Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню″;

0112111 ″Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної ) допомоги″;

0112144 ″Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет″;

0113104 ″Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю″;

0113121 ″Утримання  та забезпечення діяльності центрів соціальних служб″;

0113131 ″Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної соціальної програми "Молодь України";

0113192 ″Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість″;

0113210 ″Організація та проведення громадських робіт″;

0114030 ″Забезпечення діяльності бібліотек″;

0114040 ″Забезпечення діяльності музеїв та виставок″;

0114060 ″Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів″;

0114081 ″Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва″;

0114082 ″Інші заходи  в галузі культури і мистецтва″;

0115011 ″Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту″;

0115030 ″Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл″;

0116013 ″Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства″;

0116030 ″Організація благоустрою населених пунктів″;

0116090 ″Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства″;

0117680 ″Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування″;

0118120 ″Заходи з організації рятування на водах″;

0118340 ″Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів″.

 

 

Селищний  голова                                                Олександр МАСЛЮКОВ